Žádné zvýšení platů vojáků o sedm tisíc korun se nepřipravuje

Autor: Mira Třebická, ředitelka odboru komunikace a propagace MO

Pavel Otto ve svém článku „Vojáci mají brát navíc sedm tisíc měsíčně“ (E15, 7.5.2013) vyvolává dojem, že nový platový řád má za cíl plošně zvýšit platy vojáků z povolání. Tento pohled je naprosto zkreslený.

Resort obrany nepřipravuje žádnou finanční revoluci, čisté platy většiny vojáků po zavedení nového systému a odbourání řady současných příplatků zůstanou zhruba na dnešní úrovni, případně vzrostou pouze minimálně. Je to nutné už kvůli klesající konkurenceschopnosti armády na trhu práce, vždyť za poslední tři roky se nezvýšily platy vojáků ani o korunu, naopak v rámci úsporných opatření došlo u vojáků (stejně jako u občanských zaměstnanců) ke krácení tarifů a zdanění většiny příplatků.

Připravovaný zákon o služebním platu vojáků z povolání (platový řád) a související novela zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, mají za cíl narovnat a zjednodušit stávající systém odměňování vojáků z povolání. Hlavním principem změny je svázání platu s hodností, tj. odstranění dnešní disproporce, kdy rozdíly mezi platy vojáků ve stejné hodnosti činí až desítky tisíc korun. Nově by měl být pro každou hodnost stanoven pevný platový tarif, který bude tvořit většinu platu, zruší se i často kritizovaný přídavek na bydlení.

Podstatné je, že nový systém nezvýší mandatorní výdaje resortu a Ministerstvo obrany nebude chtít na jeho zavedení ze státní pokladny ani korunu navíc. Přesunutí části finančního plnění do novely zákona o vojácích z povolání je výsledkem meziresortního připomínkového řízení, kde tento požadavek vzneslo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Připomínky všech ministerstev byly řádně vypořádány a návrhy zákonů byly vládě předloženy bez rozporu.

Původní záměr pana redaktora byl přitom jiný. Před několika dny požádal o reakci na údajné obavy mezi vojáky, že si oproti současnosti výrazně pohorší, protože jim podle platového řádu klesnou platy o cca sedm tisíc korun. Když byl ujištěn, že k podobným obavám není důvod a pouze došlo k přesunu části ohodnocení do novely zákona č. 221/1999 Sb., rozhodl se napsat pravý opak.

Škoda, že Pavel Otto nepřijal na podzim loňského roku pozvání na brífink, kde zástupci Ministerstva obrany vysvětlovali novinářům princip připravovaných změn. Možná by psal méně domněnek a více faktů.