Žádná armádní čistka se nekoná

Autor: plukovník Jan Šulc, oddělení komunikace s veřejností, Generální štáb AČR

Server euro.cz zveřejnil dne 25. 10. 2017 pod titulkem Armádní čistka. Ministr obrany propustil tři generály článek redaktora Ondřeje Stratilíka. V článku zveřejněné informace je však nutné objektivizovat.

Řízení kariéry klíčových představitelů Armády České republiky (AČR) je dlouhodobý a cílený proces, který přináší konsekvence jednotlivých rozhodnutí zpravidla v řádu 3 a více let, přičemž do vrcholných pozic vždy noví lidé přicházejí a jiní naopak ve služebním poměru končí. To je zcela běžný proces.

V tomto kontextu je nutné podotknout, že generálporučík Miroslav Žižka v době před svým vysláním na zahraniční pracoviště, v rámci personálních opatření realizovaných na návrh tehdejšího náčelníka Generálního štábu AČR armádního generála Petra Pavla, vyjádřil souhlas s trváním svého služebního poměru do konce roku 2017. Nepředpokládalo se tedy jeho další zařazení a při dlouhodobém plánování jednotlivých personálních opatření spojených s obsazováním nejvyšších pozic ve Velení AČR byly postupně na příslušná místa zpracovány a poté realizovány jiné personální zámysly. V současné době proto není ve struktuře Generálního štábu AČR ani AČR žádné vhodné služební místo se stanovenou hodností generálporučík, které by mohlo být generálporučíku Žižkovi nabídnuto. A takové místo nebylo nalezeno ani ve struktuře jiných složek resortu Ministerstva obrany.

Místa v hodnosti generálporučíka, která je naší druhou nejvyšší vojenskou hodností, jsou totiž v AČR pouze tři. Jedná se o pozici 1. zástupce náčelníka Generálního štábu AČR, z níž generálporučík Žižka do Bruselu odcházel a kterou nyní zastává generálporučík Jiří Baloun, dále o pozici zástupce náčelníka Generálního štábu – náčelníka štábu, do které byl 1. srpna 2017 ustanoven generálmajor Aleš Opata, a pozici vojenského představitele ČR při NATO a EU, ze které se právě generálporučík Žižka v letošním roce vrátil.

Pro úplnost dodejme, že pozice armádního generála je zpravidla v naší armádě vyhrazena pouze pro náčelníka Generálního štábu (zpravidla je zmíněno s ohledem na funkci předsedy Vojenského výboru NATO, kterou nyní zastává český armádní generál Petr Pavel). V hodnosti generálporučíka se jedná o již zmíněné tři pozice, v hodnosti generálmajora o devět služebních míst a v hodnosti brigádního generála o celkem 14 služebních míst.

Je tak patrné, že bohužel ne každý může v této pyramidě dostoupit až na vrchol, protože počet služebních míst je limitovaný stejně tak, jako nelze jednotlivé generály uměle držet ve stávajících pozicích, protože by došlo k zastavení postupu nejlepších plukovníků do generálského sboru. Ostatně za resort Ministerstva obrany jsou vybraní plukovníci navrženi ke jmenování do generálských hodností i k letošnímu 28. říjnu.

Dále v článku zmíněný odchod brigádního generála Vladimíra Halenky nemá přímou souvislost s jeho dřívějším obviněním ve zmíněné kauze. Už vůbec žádnou souvislost pak tato kauza nemá s uplynutím stanovené doby trvání služebního poměru brigádního generála Jaroslava Linharta, který v žádné kauze nebyl obviněn a do generálské hodnosti byl povýšen až po zmiňovaných událostech.