Vyřazená vojenská technika podléhá přísnému dohledu státních orgánů

Autor: Jan Pejšek, tiskový mluvčí MO

Ve středu 13. března 2013 vystoupil v pořadu „20 minut Radiožurnálu“ na stanici ČRo 1- Radiožurnál Jaroslav Štefec. Ve svých prohlášeních, která se týkala vojenské techniky a zbraní vlastněné soukromými subjekty na území ČR, uvedl informace neodpovídající skutečnosti.

V první řadě pan Štefec uvedl, že se v ČR nachází 400 až 500 „mimoarmádních“ tanků. Tato informace není pravdivá. Ministerstvo obrany ČR (MO) prostřednictvím Odboru kontroly odzbrojení (OKO) vede evidenci této vojenské techniky a počet tanků na území ČR, které jsou v majetku soukromých společností, je do 300 kusů. Valná většina z nich nepochází z výzbroje Armády ČR.

Podle vyjádření pana Štefce se na našem území nachází tanky s funkčními zbraněmi a s municí, není problém se jich zmocnit a touto situací se prý nikdo nezabývá. Taková tvrzení jsou v rozporu se skutečností.

Systém kontrol a evidence vojenské techniky a munice na území ČR je nastaven tak, aby scénáře, které nastínil pan Štefec nemohly nikdy nastat. Přísné podmínky jak pro vývoz, tak dovoz, samotné skladování a případnou likvidaci vojenské techniky a munice mají za cíl znemožnit jakékoliv zneužití.

Na jejich dodržování dohlíží v rámci pravidelných kontrol Policie ČR (PČR), MO prostřednictvím OKO či Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), které vydává potřebná povolení k zachraničnímu obchodu s vojenským materiálem (zákon 38/1994 Sb.). Odprodej zmiňované techniky navíc probíhá pouze zájemcům, kteří splňují přísné podmínky v souladu se zákonem.

Pokud si soukromý subjekt zakoupí nepotřebnou vojenskou techniku od MO, musí ji buď vyvézt mimo území ČR nebo zlikvidovat v předem stanoveném termínu, což bývá obvykle dva roky od prodeje. Vývoz probíhá pod dohledem MPO v souladu se zákonem a MO (a MZV) se vyjadřuje k vydání každé jednotlivé licence. Po uskutečnění vývozu firmy nahlásí OKO jeho uskutečnění a vyvezená technika je vyjmuta ze seznamu sledované techniky.

V případě, že se vývoz techniky nepodaří uskutečnit ve stanoveném termínu, technika podléhá likvidační povinnosti. Likvidace probíhá dle postupů stanovených ve Smlouvě o konvenčních ozbrojených silách v Evropě pod dohledem inspektorů OKO – každý kus techniky je fyzicky zkontrolován před zahájením likvidace (zaznamenána výrobní čísla podvozku, věže, zbraně) a po jejím uskutečnění jsou opět zkontrolovány i zbylé díly a rozřezané části. Na likvidaci zbraňových systémů dohlíží podle platné legislativy PČR.

Veškerá technika, jejíž součástí jsou zbraňové systémy je zároveň kontrolována PČR a je pod jejím dohledem. PČR kontroluje společnosti, které mají takovou techniku v držení.

Pokud firma vlastní munici k vojenské technice, pak tato munice musí být uložena v muničním skladě dle zákonů ČR odděleně. Na dodržování uložení a skladování munice opět dohlíží PČR.

V případě, že je na území ČR dovezena soukromými společnostmi vojenská technika ze zahraničí, určená pro další obchodování, podléhá rovněž kontrole inspektory OKO (evidence výrobních čísel, počty kusů, místo uložení) a firma musí hlásit, jak s touto technikou dále nakládá.