Vyjádření Ministerstva obrany k zakázce stejnokrojů 95

Autor: Petr Medek, tiskový mluvčí MO

Ministerstvo obrany považuje za nutné uvést na pravou míru informace prezentované společností Blažek a.s. v médiích, které považuje za zavádějící.

K dané problematice ministerstvo poskytlo zevrubné informace redaktorovi Lidových novin Ondřeji Stratilíkovi (viz příloha). Nad rámec těchto informací je nutné uvést, že požadavek na provedení odborného dozoru nad jakostí a konečné kontroly byl součástí zadávacích podmínek a společnost Blažek s nimi souhlasila, když podala nabídku do předmětné veřejné zakázky. Volba subdodavatele základního materiálu stejnokrojů 95 byla zcela v gesci společnosti Blažek, tzn. jeho vlastním rozhodnutím včetně všech případných rizik z toho plynoucích.

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti zajistil kontrolu látky u korejského subdodavatele cestou partnerského úřadu v Koreji. Korejský úřad průběžně informuje český úřad o své činnosti. Ministerstvo obrany se ohrazuje proti účelové interpretaci vzniklé situace ze strany společnosti Blažek. Spolupráci s korejským úřadem lze naopak z pohledu ministerstva hodnotit jako nadstandardní. V současné době si nejsme vědomi jakéhokoliv svého podílu na možném prodlení s dodávkou stejnokrojů 95 letních.

Řešení situace podle našeho názoru spočítá v konstruktivním jednání obou stran a nikoli v mediální konfrontaci.

Příloha – odpověď redaktorovi LN O. Stratilíkovi:

Ministerstvo obrany potvrzuje, že se včera dne 2. září 2014 uskutečnilo na žádost společnosti Blažek a.s. jednání na Národním úřadu pro vyzbrojování. V průběhu schůzky společnost Blažek a.s. informovala zástupce úřadu o možných problémech spojených s plněním dodávek stejnokrojů 95 letní k termínu 30. listopadu 2014. Jako důvod možných problémů uvedla proces státního ověřování jakosti v Jižní Koreji.

Ministerstvo obrany si v současné době není vědomo jakéhokoliv svého podílu na možném budoucím prodlení společnosti Blažek a.s. Z tohoto důvodu trvá na původním termínu plnění veřejné zakázky do 30. listopadu 2014.

V případě nedodržení termínu plnění je Ministerstvo obrany připraveno využít veškerých právních nástrojů k ochraně práv státu, které smlouva upravuje.

Závěrem lze v reakci k dotazům konstatovat, že Ministerstvo obrany nemůže v současnosti od smlouvy odstoupit, protože k tomuto kroku zatím nebyl dán právní důvod. Požadavek státního ověřování jakosti v rozsahu odborného dozoru nad jakostí a konečné kontroly je standardně uplatňován při pořizování vojenské výstroje a společnost Blažek, a.s. byla s těmito požadavky srozuměna, protože byly součástí zadávacích podmínek i smlouvy samé. Zákon o veřejných zakázkách neumožňuje pro případ odstoupení od smlouvy uzavřít smlouvu s druhým uchazečem v pořadí, nicméně nabízí jiné možnosti, jak zajistit dodávky v případě urgentní potřeby.