Vyjádření k článku pana redaktora Ondřeje Stratilíka „Obrana se loučí s důležitým náměstkem“, LN 7. 10. 2014

Nemám ve zvyku komentovat články novinářů. Nicméně článek pana redaktora Ondřeje Stratilíka o uvedení na pravou míru přímo volá. Jeho spekulace o možných příčinách mého odchodu z resortu je z kategorie fikcí a polopravd.

Ve svém článku zmiňuje jako příčinu časté spory s paní ředitelkou NÚřV JUDr. Jitkou Nalevajkovou. Pane redaktore, tak tady to je, jak se v letecké hantýrce říká, přímo „o panelák“ (výraz pro nepřesnou střelbu na pozemní cíl). Doktorka Nalevajková je odbornicí na svém místě. Má bohaté zkušenosti a jasné, konzistentní názory. Vážím si jí jako odborníka i člověka, který měl odvahu převzít vedení tak exponovaného úřadu, jakým Národní úřad pro vyzbrojování bezesporu je. Jsem upřímně rád, že mohu spolupracovat právě s ní.

Ve druhém bodě se pan redaktor zamyslel nad složitostí strategických zakázek v resortu MO. Není žádným tajemstvím, že tato oblast si žádá systémové změny. Proces obranného plánování a akvizic má svou setrvačnost. Pouze člověk neznalý věci se může domnívat, že změny nastanou okamžitě. Mohu pouze konstatovat, že pan ministr věnuje této oblasti patřičnou pozornost a přijímá opatření k nápravě. Zahájili jsme spolupráci s některými státy, které mají propracovaný, transparentní systém obranného plánování. Je mým cílem, aby stejný systém byl i v resortu MO.

Vážený pane redaktore Ondro Stratilíku, pro příští články Vám přeji poněkud přesnější mušku nebo změnu zbraňových systémů.

S přáním hezkého dne,

Bohuslav Dvořák, náměstek pro obranné akvizice