Vozidla MRAP z Afghánistánu nemohou být alternativou pro velitelská a spojovací obrněná vozidla AČR

Autor: plk. Mgr. Jana Růžičková, oddělení komunikace s veřejností, Generální štáb AČR

V článku uveřejněném dne 4. 9. 2013 v Lidových novinách pod názvem „Levné americké obrněnce Češi nechtějí“ redaktor Ondřej Stratilík podal veřejnosti na základě spekulativního úsudku a z neznalosti věci zkreslené informace týkající se plánovaného pořízení velitelských a spojovacích obrněných vozidel v souvislosti s odprodávanými americkými vozidly MRAP užívanými v operaci ISAF.

Není totiž MRAP (Mine Resistant Ambush Protected – odolný proti minám a chránící před palebnými přepady) jako MRAP. Vozidla této kategorie existují v několika úrovních poskytované ochrany. Velitelské a spojovací vozidlo má svá další specifika oproti přepravní verzi vozidel MaxxPro, která v Afghánistánu jsou a byla užívána českými vojáky na základě zápůjčky americké strany a která jsou primárně určena pro bezpečnou přepravu vojáků a jako ochrana živé síly na bojišti proti improvizovaným nástražným systémům.

Celkem 30 obrněných vozidel, která plánuje pořídit resort Ministerstva obrany do výzbroje AČR v souladu se střednědobým plánem v letech 2014 a 2017, jsou vozidla velitelská a spojovací se specifickými nástavbami a vnitřním vybavením. Byť se tedy jedná o vozidla „stejné“ kategorie MRAP, nejedná se v žádném případě o zaměnitelná vozidla. Vozidla MaxxPro kategorie MRAP užívaná našimi vojáky v Afghánistánu jsou z tohoto pohledu proto pro AČR nevyužitelná. Jak jsme již uvedli, AČR po zvážení všech možností nepočítá a neuvažuje o jejich zakoupení. Velitelská a spojovací vozidla musí, již s ohledem na jejich určení, logistické zabezpečení a kompatibilitu, zapadat do konceptu prostředků, kterými jsou vyzbrojeny naše jednotky, protože jsou určena pro zabezpečení systému velení a spojení u jednotlivých praporů nasaditelných sil. V rámci připravovaného projektu je AČR požadováno 10 ks velitelských obrněných vozidel a 20 spojovacích obrněných vozidel R8p (bez zbraňových systémů), vyznačující se vysokou manévrovostí, pohyblivostí, poskytující balistickou ochranu osádky úrovně 2 podle normy STANAG, se zabezpečenými pracovními a životními podmínkami pro pobyt tříčlenné osádky ve vozidle a které při plném zatížení nepřekročí celkovou hmotnost 19 000 kg. I kdybychom využili nabídku americké strany k odprodeji afghánským prostředím a intenzivním operačním užitím opotřebených vozidel MaxxPro, která mají již dobu své nejlepší slávy za sebou a na jejichž místa se tlačí nové vojenské speciály, musela by následovat jejich nákladná přeprava do ČR, složitá a finančně velmi náročná přestavba a zástavba odpovídajícími prostředky. Americká strana nabízí totiž pouze bojové verze těchto vozidel (jsou kratší), ne však velitelské. Zajištěn by musel být i odpovídající další servis, který by bylo v podmínkách AČR obtížné dle v současnosti nastavených amerických standardů dále zajišťovat a také finančně velmi náročné.