Vojenské škole v Moravské Třebové zánik nehrozí

Autor: Jiří Štábl, tiskové oddělení MO

Článek v pardubické regionální mutaci MfD (Armáda chce spojit školu s gymnáziem. Chybí jí peníze, 10. 4. 2013) může vyvolat dojem, že hrozí zánik vojenské střední školy v Moravské Třebové, protože na její provoz nemá ministerstvo obrany finanční prostředky.

Není to tak! Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové (VSŠ a VOŠ MO) má v systému vojenského vzdělávání své pevné místo a budoucí perspektivu. V rozpočtové kapitole ministerstva obrany jsou na provoz školy vyčleněny příslušné finanční prostředky.

Z lavic školy, která je svého druhu jediná v ČR, se rekrutují budoucí vojáci z povolání a studenti Univerzity obrany. Ti mají oproti civilním studentům výhodu v již získané vojenské průpravě právě z doby studia na střední škole.

V současné době probíhají jednání mezi MO a zástupci Pardubického kraje pouze o konkrétních možnostech spolupráce s civilními středními školami v okolí. Jedná se především o možné využívání některých volných kapacit VSŠ a VOŠ MO, například učeben, civilními studenty, nebo sdílení pedagogického, technického či administrativního personálu. Případné závěry a bližší informace z těchto jednání by měly být známy koncem měsíce dubna.

Ve výše uvedeném duchu také zaslalo tiskové oddělení MO Mladé frontě Dnes dne 3. dubna 2013 svou odpověď. V úvodu článku se ale nakonec objevila citace majora Jana Šulce z generálního štábu, přestože o tomto tématu s autorem článku nikdy nehovořil.