Uvolnění vojenského újezdu Brdy

Autor: Jan Pejšek, tiskový mluvčí MO

Příbramský deník dne 15. dubna 2011 zveřejnil kritický článek „Armáda prý neříká pravdu o nákladech na provoz újezdu“. Text vycházející z informací od nejmenovaného dobře informovaného zdroje je zavádějící a pomíjí samotnou podstatu problému.

Tou je vojenská využitelnost, která je u Brd nejmenší. Primárně újezd slouží ke střelbám dělostřelectva, letectva a ke střelbám z ručních zbraní. Na rozdíl od zbylých újezdů nelze v Brdech provádět střelby z bojových vozidel či protiletadlových raketových kompletů, tudíž je není možné využít k výcviku mechanizovaných jednotek, které jsou páteří naší armády. Důležitým faktorem hovořícím v neprospěch Brd je i nedostatečná infrastruktura k zabezpečení cvičících vojsk.

V článku je napadáno ministerstvo obrany za to, že hovoří o stovkách milionů vynakládaných ročně na provoz újezdu, zatímco dobře informovaný zdroj hovoří o 70 milionech. Ministerstvo ale v žádné tiskové zprávě či novinářské odpovědi o stamilionech nehovoří! Tuto informaci uvedl deník E15, nikdo z představitelů resortu obrany.

Realita je taková, že záleží na metodice výpočtu. Hovoříme-li čistě o nákladech na provoz, dojdeme u Brd k průměrné částce 78 milionů ročně. Pokud započítáme i investice do nemovitostí a opravy, dojdeme k průměrné roční částce 150 milionů korun.

Článek dále obsahuje polemiku o miliardových nákladech na pyrotechnickou asanaci. Tzv. „cílové plochy“, kde se munice nachází, by s největší pravděpodobností nebyly po nějakou dobu přístupné. Z plochy 26 tisíc hektarů celého újezdu zabírají tyto plochy necelých 12 procent. Poměr cílových ploch k celkové rozloze újezdu je u Brd nejmenší ze všech újezdů a také toto kritérium hrálo při rozhodování roli. Ministerstvo obrany je v případě uvolnění Brd připraveno dále jednat, jak s nebezpečnými plochami naložit.

Co dodat závěrem? Ať by padlo rozhodnutí o zrušení na jakýkoliv ze stávajících pěti újezdů, vždy se najde řada kritiků. Resort obrany ale musí hledat úspory a vojenské újezdy v současném počtu a velikosti jsou zbytečným luxusem, který si do budoucna nemůžeme dovolit.