Upřesnění k udělení pololetních odměn v resortu obrany

Autor: Jan Pejšek, tiskový mluvčí MO

Lidové noviny se dne 22. července 2013 v článku Vladimíra Křivky zabývají odměnami udělenými jednotlivými ministerstvy. Informace, které se týkají Ministerstva obrany, je třeba uvést do souvislostí.

V první řadě autor článku nesprávně uvádí, že zaměstnancům resortu obrany náleží odměny jako motivace, bez ohledu na pracovní výkon. Tento výrok zkresluje skutečnost. Ve stanovisku pro LN totiž Ministerstvo obrany uvedlo, že "preferuje udělení motivačních odměn za odvedenou práci před plošným zvyšováním platu bez ohledu na výkon. Je to efektivnější pro zaměstnavatele a více motivační pro zaměstnance."

Armáda ČR i civilní část ministerstva procházejí v tomto roce zásadní restrukturalizací. Snižuje se počet vojáků z povolání i občanských zaměstnanců. Odměny za první pololetí byly poskytnuty především za plnění úkolů v souvislosti s těmito změnami, ale také za nasazení k odstraňování škod po povodních (kde se vystřídalo 10.500 vojáků). Je také nezbytné připomenout, že od 1.1.2011 došlo u všech zaměstnanců státu ke snížení platů o 10 procent. Zatímco jiné resorty postupně platy zpět navyšují, u zaměstnanců MO tento stav trvá.

MO uvolnilo na odměny 97 milionů korun. Vzhledem k počtu vojáků z povolání a občanských zaměstnanců dosáhla průměrná výše odměny mezi 3 až 4 tisíci korun na osobu.