Tisková zpráva NKÚ je zavádějící

Autor: Jan Pejšek, tiskový mluvčí MO

Ministerstvo obrany zásadně nesouhlasí se zněním tiskové zprávy NKÚ z kontrolní akce zaměřené na pořizování výzbroje a techniky pro pozemní a specializované síly Armády ČR, která je zavádějící a nerespektuje ani doprovodný materiál s názvem Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/33. Zde je několik příkladů:

  • není pravdou, že by neexistovaly koncepční a strategické materiály. Ministerstvo obrany již několik let usilovně pracuje na nápravě stavu způsobeného primárně razantními škrty v rozpočtu, které mimo jiné vedly k rozpadu střednědobého plánu;
  • zpracovávané strategické a koncepční dokumenty (mj. Bílá kniha o obraně z roku 2011 nebo Obranná strategie ČR z roku 2012) mají dostatečný detail pro odborníky na plánování, takže byl obnoven například střednědobý plán, který jasně popisuje věcné potřeby a priority;
  • NKÚ kontrolovalo akvizice v letech 2008–2011, přičemž jednotlivé akce byly naplánovány a schváleny již v letech 2004 a dalších, kdy byla – především z hlediska výše rozpočtu a ekonomického výhledu – odlišná situace (mezi roky 2009–2012 došlo k poklesu rozpočtu MO o bezmála 13 miliard korun, tedy o více než 20 %);
  • změny v akcích jsou často zapříčiněny objektivními důvody, mezi něž patří pokles zdrojového rámce, zpožděné ukončení vývoje, změna vojensko-politické situace v zahraničních operacích a podobně. Pokud by MO na tyto změny nereagovalo, nepostupovalo by s péčí řádného hospodáře a pravděpodobně by porušilo zákon;
  • NKÚ konstatuje, že ve dvou třetinách kontrolovaných případů byl osloven jediný dodavatel, což v konečném důsledku mohlo negativně ovlivnit výši kupní ceny, ale nedokládá, že to cenu skutečně negativně ovlivnilo;
  • NKÚ „radí“ ministerstvu, aby porušilo zákon. Například u akce nákup padáků II. etapa NKÚ kritizuje Ministerstvo obrany ČR za to, že ji zadalo firmě, která měla problémy s předchozí zakázkou. Zmiňovaná akce byla ovšem vypsána v otevřeném řízení a ministerstvo tedy nemělo žádnou zákonnou možnost tohoto účastníka vyloučit. Pokud by tak učinilo, porušilo by zákon o zadávání veřejných zakázek;
  • u specifického materiálu, jako je ten pro účely obrany, někdy jiné než přímé zadání ani není možné, či je nejefektivnější (například požadavek stejného podvozku pro různé nástavby);
  • Ministerstvo obrany preferuje otevřenou soutěž, kde je to možné. Například, podle zprávy Ministerstva pro místní rozvoj o fungování elektronických tržišť veřejné správy bylo Ministerstvo obrany v roce 2012 na e-tržištích největším zadavatelem veřejných zakázek z celé státní správy (4 517 zakázek).