Stropnický má problém, prodej kasáren zkrachoval

Autor: Tiskové oddělení MO

Pod titulkem „Stropnický má problém, prodej kasáren zkrachoval“ přinesl deník E15.cz dne 24. července 2014 článek Pavla Otto k prodeji karlínských kasáren Jana Žižky. Tentýž příspěvek byl v pozměněné podobě uveřejněn na E15.cz i o 4 dny později pod názvem „Prodej kasáren zkrachoval“. Další článek, v podobě komentáře, pak vyšel v deníku E15 dnes pod titulkem „Každému jiným metrem“.

Článek je učebnicovým příkladem toho, jak úzce je volba lingvistických výrazů propojena s rovinou sémantickou, respektive nakolik sám autor dokáže nadužíváním silně příznakových výrazů znevěrohodnit svoji motivaci přinášet čtenářům úplné, pravdivé a nezkreslené informace.

Rozpor mezi použitými pojmy, jimž prvoplánovitě dominují negativa, a skutečností je přitom zjevný – spekulativní a nepravdivá tvrzení byla vyvrácena již vyjádřením, které k prodeji karlínských kasáren poskytl 24. července 2014 první náměstek ministra obrany Jiří Borovec (publikováno na tomto webu pod názvem „Prodej karlínských kasáren: lépe později než nevýhodně“).

Reprodukce výsledku prodeje kasáren tak jednostranným způsobem, jaký zvolil Pavel Otto, vzbuzuje podezření z manipulativních praktik, a stojí tak na hraně novinářské etiky. Autorovo hodnocení boje s korupcí v rezortu obrany slovy „proklamativní“ a „populistický“ bez toho, aby si byť jen vyžádal informace o řadě faktických protikorupčních opatření přijatých stávajícím vedením Ministerstva obrany, pak tuto hranici již nade vši pochybnost překračuje. A co hůř – implicitně odkazuje k tomu, že snaha o aktivní protikorupční přístup se nemusí vyplatit…

Podobné tendenční kroky je třeba důrazně odmítnout a čelit jim. Konzistentní a transparentní rozhodování, otevřenost vůči veřejnosti a další postupy, nastavené současným vedením ke snížení korupčních rizik identifikovaných v působnosti Ministerstva obrany, nemohou výhledově nepřinést užitek, na rozdíl od stavu, kdy pochybnosti zůstanou v důsledku nečinnosti nevyvráceny.