Stanovisko NGŠ AČR k článku v týdeníku EURO

V pondělí 28. července 2008 uveřejnil týdeník EURO článek redaktora Rudolfa Marka pod názvem „Poslední pokus generála Picka“. Vzhledem k tomu, že informace v uvedeném článku jsou naprosto zavádějící, vytrženy z kontextu a použity tak, že neodrážejí pravdivě současný stav projektu pořízení středního dopravního letounu pro AČR, jsem nucen je uvést na pravou míru.

Již v úvodu článku redaktor Marek uvádí, že jsem se naposledy pokusil v červnu tohoto roku svým dopisem ministryni obrany zvrátit rozhodnutí úředníků Ministerstva obrany ohledně pořízení letounu CASA C-295. Tato informace se nezakládá na pravdě, stejně tak jako tvrzení, že varuji před nákupem těchto letounů. Ani další redaktorem Markem uváděné údajně mé výhrady k letounu nejsou součástí žádné mnou odeslané informační zprávy ministryni obrany. Proti tomuto tvrzení se důrazně ohrazuji.

Rád bych zdůraznil, že obnova letadlového parku transportního letectva a nahrazení stávajících morálně a technicky zastaralých letounů An-26, kterým končí v následujících letech životnost, je s ohledem na schopnost plnit stanovené úkoly prioritní potřebou AČR. Letouny CASA C-295 jsou v podmínkách AČR schopny plnohodnotně nahradit letouny An-26 a jejich zavedení do výzbroje bude v každém případě znamenat výrazné posílení přepravních schopností AČR. Dále bych rád upozornil, že uvedené letouny jsou ve výzbroji i dalších armád, které je s úspěchem používají mimo jiné při plnění úkolů i na území Afghánistánu v rámci sil ISAF.

Pořízení těchto čtyř letounů však nebude pro obnovu transportního letectva AČR z hlediska operačního a operačně taktického konečným řešením.V blízké budoucnosti bude nutné řešit chybějící požadovanou přepravní kapacitu pořízením dalších dvou letounů kategorie A-400 nebo C 130 J Super Hercules. Tyto letouny však spadají úplně do jiné kategorie než výše uvedený letoun.

Projekt pořízení transportního letounu patří svým rozsahem k jedněm z finančně nejnákladnějších projektů, které resort obrany realizuje. Propojení projektu pořízení letounů CASA s odkoupením 5 přebytečných letounů L-159 z výzbroje AČR je ve vztahu k úspoře finančních prostředků nesporným kladem tohoto projektu. Podstatným faktem rovněž je, že dojde ke skokové obměně letounů An-26 a AČR by mohla disponovat prvním novým letounem již za rok, což je velmi důležité pro plnění současných i budoucích úkolů transportního letectva AČR.


--------------------------------------------------------------------------------

Generálporučík Ing. Vlastimil Picek, náčelník Generálního štábu AČR