Stanovisko velitele Vzdušných sil AČR k článku „Omnipol: Až na jeden případ šlo o chyby posádky“ publikovaném na euro.cz

Vážený pane redaktore,

rád bych reagoval na Váš včerejší článek k letounům CASA. Jako velitele vzdušných sil mě velmi pobouřilo tvrzení firmy OMNIPOL, že za všechny problémy během letu mohou, mimo jednoho, piloti. S tímto tvrzením nemohu absolutně souhlasit.

Drtivá většina problémů souvisí se správnou činností avionických systémů letounu a samovolným přelaďováním frekvencí. Poprvé byla tato závada včetně následného nestandardního chování letounu reklamována právě v únoru letošního roku a od té doby se projevila při letech několikrát a rozhodně není chybou českých pilotů. Tato závada, která má zásadní vliv na bezpečnost letu, stále přetrvává, což je patrné i z poslední události, která se stala koncem října při cestě do Sevilly a zpět (celkem pětkrát). Přelaďování frekvencí navigačních a komunikačních systémů rozhodně není žádným nepodstatným problémem, který je možné bagatelizovat takovým způsobem, jako to učinili představitelé firmy OMNIPOL. Jde o incident, který ohrožuje nejen celou posádku letadla, ale bezpečnost letového provozu vůbec. Je nutné si uvědomit, že při složitých meteorologických podmínkách (omezená dohlednost, nízká základna oblačnosti) je posádka letounu na těchto přístrojích životně závislá a pokud nebudou stoprocentně funkční, může to skončit až katastrofou. To bylo také důvodem, proč náčelník Generálního štábu rozhodl o tom, že letadla až do vyřešení potíží a odstranění závad nebudou létat. Tvrzení firmy OMNIPOL, že výpadek navigace vlastně neohrožuje bezpečnost provozu, protože piloti většinou využívají GPS, považuji za naprosto účelové, zavádějící a vymykající se realitě. GPS není totiž certifikován pro užívání v civilním letectví! Je to pouze pomocný systém, který má své limity. Kdybychom létali pouze s GPS, mohli bychom létat a přistávat jen za hezkého počasí. Vojenské letectvo však musí být připraveno plnit úkoly za všech podmínek.

Se znalostí věci se rozhodně musím ohradit proti tvrzení firmy OMNIPOL, že tyto problémy byly zapříčiněny chybami pilotů. Představitelé OMNIPOLU sami vědí nejlépe, že v době závad, které AČR následně reklamovala (máme k dispozici přesnou evidenci), byli několikrát na palubě letounu i zástupci španělského výrobce a není naší chybou, že nedokázali příčiny uvedených jevů identifikovat. Stejně tak není naší chybou, že systém vlastní ochrany letounu DAS, který je nezbytný pro nasazení letounu do zahraničních operací, nebyl funkční a plně kompatibilní s letounem.

Jako velitel vzdušných sil a aktivní pilot trvám na tom, že pokud se podívám na přístroje letounu, musím mít jistotu, že údaje na nich jsou správné a mohu se na ně za všech okolností plně spolehnout. Sebemenší podcenění jakékoli maličkosti může mít totiž za letu katastrofální důsledky.

brigádní generál Jiří Verner, velitel Vzdušných sil AČR