Reakce náčelníka Generálního štábu AČR na článek uveřejněný v Hospodářských novinách

Proč potřebujeme IVECA

V článku redaktora Vladimíra Šnídla „Vojáci koupili do Afghánistánu auta za miliardy. Většina zůstane doma.“ v dnešních Hospodářských novinách se objevily některé pasáže dotýkající se AČR, s nimiž nemohu jako náčelník Generálního štábu AČR souhlasit. Již v úvodu konstatování autora, že AČR požadovala jen 19 vozidel IVECO, je zavádějící a nepřesná informace. Ta armáda opravdu tehdy požadovala, ale pouze pro zahraniční operace. Další devadesátka nových vozidel je však základním bojovým prostředkem, jímž budou vybaveny dva lehké motorizované prapory dvou mechanizovaných brigád a dalšími několika kusy průzkumné, dělostřelecké a ženijní jednotky. IVECA tak doplní kompletní set obrněných vozidel v různých hmotnostech a s různým zbraňovým vybavením, což umožní každému veliteli vybrat si podle typu operace, plněného úkolu, terénu a bezpečnostních rizik odpovídající vozidlo.

Stačilo jen velmi málo, aby autorem ať již záměrně či náhodně vypuštěná tři slova z oficiální odpovědi MO dala textu úplně jiný smysl, se kterým nemohu naprosto souhlasit. Z odpovědi MO: „Původní počet vozidel pro zahraniční operace byl AČR stanoven na 19 ks, včetně vozidel k zabezpečení výcviku osádek v ČR. Tento počet reflektoval na tehdejší vývoj bezpečnostní situace“, vypustil “pro zahraniční operace“ a napsal: „Samotní vojáci jich ve skutečnosti požadovali jen 19.“

Dále již redaktor ale v článku nevysvětlil to b), a to proč bylo nutné pořizovat dalších devadesát kusů, přestože na tuto otázku dostal také odpověď MO ve znění: „Lehká obrněná vozidla IVECO se pořizují za část původně plánovaných kolových bojových vozidel a kolových obrněných transportérů PANDUR II a doplní tak požadované počty kolových obrněných vozidel u lehkých motorizovaných praporů 4. a 7. mechanizované brigády. Několik kusů těchto vozidel je určeno také pro průzkumné, ženijní a dělostřelecké jednotky.“

Co se týče zápůjčky vozidel MRAP od USA, tato zápůjčka je bezplatná. Vozidla MRAP nahradila již dříve americkou stranou zapůjčená vozidla HMMWV. My jsme tuto nabídku rádi využili, protože tímto typem techniky (MRAP) stejně jako řada dalších zemí nedisponujeme. Této nabídky si velmi vážím, protože tato vozidla, aniž bychom je museli nakupovat, vhodně doplnila spektrum techniky, kterou můžeme ve složitých podmínkách Afghánistánu využívat.

To je jen pro názornost, jak se dá také „pracovat“ s poskytnutými informacemi a i na jakých detailech je závislé objektivní informování veřejnosti.

Nakoupená IVECA tedy nejsou bezúčelná. Stejně tak, jako vojáci nemohou bez odpovídajícího vybavení plnit náročné úkoly v zahraničních misích, nemohou se ani bez odpovídající moderní techniky připravovat k úkolům spojeným se zabezpečením obrany České republiky a jejích obyvatel.


armádní generál Vlastimil Picek