Reakce na zprávu ČTK hodnotící situaci v resortu obrany v uplynulých dvou letech

Autor: Andrej Čírtek, tiskový mluvčí MO

ČTK zveřejnila dne 13. dubna 2009 vlastní zprávu nazvanou „Ministryně Parkanová šéfovala vojákům s tenčícím se rozpočtem”. V textu se objevily některé nepřesnosti, které je třeba uvést na pravou míru.

Informace, že v době působení ministryně obrany Vlasty Parkanové ve funkci došlo ke snížení prostředků věnovaných na obranu a že nebyla udržena úroveň rozpočtu, je nepřesná. Částka vyčleněná v rámci státního rozpočtu na resort obrany zůstala na stejné úrovni přibližně 50 miliard Kč. U Ministerstva obrany jako u jediného nedošlo ke snížení rozpočtu v roce 2008 narozdíl od jiných ministerstev. Je skutečností, že vzhledem k silnému hospodářskému růstu během funkčního období současné vlády klesl podíl obranných výdajů na HDP.

Tvrzení, že se nepodařilo zprůhlednit veřejné zakázky, není pravdivé. V dubnu 2007 byl zahájen plný provoz elektronického tržiště MO k zadávání veřejných zakázek až do výše 2 mil. Kč (v případě stavebních zakázek do výše 6 mil. Kč), který zcela odděluje úředníky od nabízejících firem a výrazně snižuje riziko jakékoliv korupce.

Jen v roce 2008 se v rámci systému realizovalo více než 33 tisíc obchodních případů v celkové výši 2,3 miliardy korun. Zároveň v letech 2007 a 2008 došlo k výrazné redukci akvizičních pracovišť resortu MO a byla posílena i další kontrolní opatření. Korupční případy, které byly od roku 2007 řešeny PČR, měly původ v období předcházejícímu nástupu současného vedení. Tyto případy by nebyly odhaleny bez činnosti bezpečnostních složek samotného resortu, mimo jiné Vojenské policie a Inspekce ministra obrany, které výsledky svého šetření PČR předaly.

Stejně tak není pravdivé tvrzení, že se nepodařilo “nastartovat dlouhodobé plánování”. Ministerstvo obrany má k dispozici průběžně aktualizovaný střednědobý plán obsahující veškeré investiční záměry,které vycházejí ze strategických dokumentů schválených na úrovni vlády (Bezpečnostní strategie ČR, Vojenská strategie ČR). Ve funkčním období Vlasty Parkanové se naopak podařilo dotvořit strukturu strategických dokumentů o Dlouhodobou vizi resortu Ministerstva obrany, kterou vzala na vědomí vláda ČR dne 23. července 2008.