Reakce na nepřesné informace o případu ředitelky protokolu MO, které se objevily v některých médiích

Autor: Jan Pejšek, tiskový mluvčí MO

Vzhledem k tomu, že v minulých dnech přinesla některá média nepřesné informace o případu ředitelky protokolu ministra obrany, považuji za nutné na ně reagovat.

Předně, k incidentu s hlídkou Policie ČR v blízkosti Pražského hradu došlo v mimopracovní době a jízda paní ředitelky protokolu ministra obrany nijak nesouvisela s jejími pracovními povinnostmi. K příjezdu hlídky Vojenské policie na místo incidentu došlo na základě ohlášení tzv. události v dopravě, jejímž účastníkem měl být zaměstnanec resortu obrany. Vojenské policii (VP) byla tato „událost“ ohlášena dne 24. dubna 2014 v 18.36 hodin. Po příjezdu dopravní hlídky VP na místo a zjištění, že se nejedná o událost, pro jejíž další šetření by byla VP místně a věcně příslušná, dopravní hlídka VP místo opustila. Rád bych zdůraznil, že na místě incidentu nebyl kromě dopravní hlídky VP přítomen žádný zástupce resortu Ministerstva obrany (tedy ani náčelník VP brigádní generál Schulc, jak nepravdivě uvedl deník Blesk) a ze strany vedoucích pracovníků resortu obrany ani VP nebyly a nejsou ve vztahu k uvedenému případu činěna žádná opatření či kroky. Událost je v současnosti řešena příslušným útvarem Policie ČR.