Reakce na články v MFD o jednotce SOG

Autor: Andrej Čírtek, tiskový mluvčí MO ČR

V reakci na článek "Češi opustili v Afghánistánu Brity přímo v boji" uveřejněný v dnešní MF Dnes uvádíme:

Na základě stížnosti některých příslušníků Útvaru speciálních operací Vojenské policie známého pod označením SOG proběhlo u této jednotky šetření Inspekce ministryně obrany.

Tímto šetřením bylo zjištěno, že mezi příslušníky jednotky panovaly v průběhu mise v Afghánistánu kritické vztahy způsobené spory o charakter úkolů a způsob jejich plnění.

Přesvědčení o nevhodnosti některých jim zadávaných úkolů u části příslušníků SOG vedlo postupně k omezení činnosti jednotky ve prospěch koaličních sil.

Konkrétní situaci popisovanou v Mladé frontě však nelze potvrdit ani vyvrátit, neboť výpovědi příslušníků jednotky SOG se liší a jsou v rovině tvrzení proti tvrzení. Skutečnost, že jednotka v Afghánistánu nefungovala jak měla, je však evidentní.

Situace byla způsobena slabostí velení kontingentu SOG VP a selháním jejího velení na všech stupních.

Inspekce ministryně obrany doporučila výrazně změnit systém výcviku a plánování a upřesnit pravidla pro kontrolu kontingentů v zahraničních operacích. Tento případ se zároveň stal podnětem pro úvahy o změně celkové koncepce speciálních sil v ozbrojených silách ČR.

Nový náčelník Vojenské policie, kterého ministryně obrany jmenovala 9. dubna tohoto roku, dostal za úkol zjednat okamžitou nápravu v jednotce SOG včetně personálních změn a současně zpracovat návrh jasného vymezení působnosti této jednotky. 

Tento případ nepochybně vrhá stín na působení našich vojenských policistů v jedné ze zahraničních misí, v žádném případě jej však nelze zobecňovat a zpochybňovat hrdinství a obětavost našich vojáků při plnění úkolů v zahraničních operacích.