Reakce na článek www.ozbrojeneslozky.cz o zdravotnických přístrojích pro PTU

Autor: Odbor komunikace MO

V neděli 15. dubna 2018 server www.ozbrojeneslozky.cz uveřejnil článek nazvaný V českém vojenském letectvu dosluhují „létající JIPky“. Ohroženi jsou zranění vojáci i civilisté

Tvrzení, že PTU nejsou certifikované, se nezakládá na pravdě. U všech zmíněných typů musí dojít k certifikaci a samozřejmě se lékařské vybavení neustále obměňuje a modernizuje. Bez zmíněných certifikací by nemohl letoun ve zdravotní verzi přepravu raněných uskutečňovat.

Pro vzdušné zdravotnické odsuny je určená zdravotnická zástavba do letadla tzv. PTU jednotka (patient transport unit), která jsou podobná intenzivnímu lůžku v nemocnici. Jednotka je zdrojem elektrické energie, zásobárnou kyslíku a umožňuje bezpečné připevnění zdravotnických přístrojů během letu s pacientem. Tyto jednotky jsou vyráběné firmou Lufthansa Technik v Hamburgu a byly dodány společně s letounem Airbus a následně i pro dva letouny CASA. Tzn. jedná se o certifikovaná zařízení výše uvedené firmy. V minulém roce byla firmou Lufthansa provedena úprava pro možnost instalace jednotek i pro druhý letoun Airbus (úprava elektrické sítě letounu a instalace tzv. kyslíkového bypassu, který umožňuje bezpečné „odfouknutí“ kyslíku mimo letoun při nouzovém stavu).

Zdravotnické přístroje pro PTU se požívají napříč celou armádou, to znamená ve všech typech letecké techniky (letouny Airbus, CASA C-295M i vrtulníky W-3A Sokol). Tato unifikace umožňuje nepřetržitý trénink zdravotnických posádek v jejich obsluze a umožní provedení jakéhokoliv zdravotnického zásahu rutinně bez časového prodlení. Tyto přístroje jsou opět certifikovány pro provoz v letecké technice a jsou postupně pravidelně obměňovány k udržení technologického pokroku v této dynamické oblasti. Celkem bylo od roku 2008 transportováno 160 pacientů.

Pro naši armádu není ekonomické vlastnit letoun pouze ve zdravotnické verzi. Současné letouny plní i ostatní úkoly. Šestihodinová časová dotace na přestavbu letadla do verze MEDEVAC je naprosto vyhovující, protože na místě události nejprve musí dojít ke kompletnímu vyšetření zraněného a především ke stabilizaci jeho zdravotního stavu, aby byl schopen letecký transport absolvovat. Během tohoto času se vyřizují povolení pro přelet, přistání a trvale se konzultuje/ monitoruje zdravotní stav pacienta.

Z minulých let máme zkušenost, že už za 8 hodin příprav od obdržení výzvy, byl letoun na cestě za pacientem a do 36 hodin od vzniku úrazu byl pacient již zpět v České republice v dosahu potřebné lékařské péče. Můžeme vzpomenout přepravu pacientů z Ukrajiny nebo české turisty v Chorvatsku. Rozhodně jde za námi vidět dobře odvedená práce, což ukazuje transport 160 těžce nemocných pacientů.