Reakce na článek v deníku E15

Autor: Helena Zobačová, Kabinet MO

Pod titulkem „Prostě to outsourcujeme“ přinesl deník E15.cz dne 9. října 2014 glosu Martina Čabana k veřejné zakázce Ministerstva obrany vyhlášené pod názvem „Návrh optimalizace institucionálního zabezpečení boje s korupcí v rezortu MO“.

Pakliže autor pěje hned v úvodu své noticky chválu na chybující, nevědomky tak vzdává hold i vlastní práci, neboť veškeré jeho úvahy jsou jedním velkým omylem.

Pokud by totiž věnoval svůj čas alespoň povšechnému prověření takto jednorázově převzatých tvrzení, zjistil by následující.

Jedná se o veřejnou zakázku, která je součástí projektu podporovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projektová žádost byla Ministerstvem obrany zpracována již v červnu roku 2013, a to na základě výzvy adresované tehdejším ministrům předsedkyní Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí. Doporučení k předkládání individuálních projektů v rámci výzvy č. B6 bylo výslovně zdůvodněno omezenými finančními prostředky na straně jednotlivých rezortů a označeno jako velmi dobrá příležitost k zabezpečení rezortních protikorupčních aktivit. Schválením žádosti Ministerstvem vnitra získalo Ministerstvo obrany z finančních prostředků Evropské unie pro tyto účely 2 866 472 Kč.

Předmětem zakázky není boj s korupcí, ale procesní a organizační audit. Jeho potřeba vyvstala v důsledku vládních strategií pro léta 2011 – 2012 a 2013 – 2014, které přinesly řadu povinností pro více organizačních celků Ministerstva obrany a právnické osoby v jeho působnosti (zveřejňovat způsob nakládání s nepotřebným majetkem státu, poradce a poradní orgány…), navíc způsobem, jenž roztříštil komunikační toky a oslabil koordinační roli rezortního gestora. Jedná se pouze o dílčí výstup klíčové aktivity 02 projektu, na který naváže odborná oponentura zpracovaná zástupci watchdogových organizací s cílem zajistit maximální objektivitu navrhovaných řešení.

Silná slova o bezradnosti, vývarech a zřizování kanceláří jsou tak, pane Čabane, pouze svědectvím o důsledcích nekritického přejímání cizích názorů. Pokud máte o protikorupční tématiku opravdu zájem, zveme Vás na závěrečnou konferenci k projektu, která se uskuteční 16. září 2015 v Domě armády Praha. Mimo jiné se tam dozvíte i to, že zapojení externistů do protikorupčních aktivit je v zahraničí běžnou záležitostí, u níž je vnímán potenciál a neslouží k laciné démonizaci…