Reakce na článek v časopise Týden

Autor: redakce

Časopis Týden ve svém dnešním vydání varuje před možným únikem citlivých osobních údajů z dotazníků, které bude nutné vyplnit v rámci odvodního řízení, které zavádí novela branného zákona. Nic takového nehrozí, rozsah stanovených údajů je minimální, a to i ve vztahu k informacím, které je MO oprávněno využívat ze základního registru obyvatel a dalších informačních systémů veřejné správy.

Do dotazníku, který je součástí branného zákona z roku 2005 a který je stále v platnosti, byly pouze doplněny základní identifikační údaje o vojákovi v záloze potřebné do vojenské evidence. S Úřadem pro ochranu osobních údajů tato změna konzultována být nemusela, neboť jsou to údaje zpracovávané v zájmu zajištění obrany státu, na což zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů pamatuje.

V komisích Legislativní rady vlády (LRV) toto doplnění zpochybněno nebylo a ani samotná LRV tento postup ani navržené znění nikterak nezpochybňovala.