Ministerstvo obrany » Informační servis » Na pravou míru » Reakce na článek redaktora Vojtěcha Blažka „Armáda tají, co prodává za stamiliony“ v Hospodářských novinách, 31. března 2011

Reakce na článek redaktora Vojtěcha Blažka „Armáda tají, co prodává za stamiliony“ v Hospodářských novinách, 31. března 2011

1.4.2011 • Ve zveřejněném článku pana redaktora Vojtěcha Blažka v Hospodářských novinách dne 31. března 2011 jsou uvedeny některé podstatné nepravdivé údaje, které znehodnocují poctivou práci celého odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem.

Mezi nepravdivé údaje zejména patří:

 •  za poslední tři roky byl ONNM SSM MO prodán movitý majetek v kupní ceně 626 milionů Kč a ne 556 milionů Kč jak je uvedeno v článku;
 •  nepravdivě je uvedeno, že úředníci chtějí prodat rychle a nezajímá je, kolik stát za prodej utrží, platí podmínka, že vyhrává nejvyšší (nejvýhodnější pro MO) nabídka kupní ceny;
 •  v odpovědi na dotaz HN bylo uvedeno že v důsledku prodeje zbraní a střeliva je tím omezena možnost reklamy, autor článku toto převrátil a uvádí, že je zakázaná, tímto účelově zneužil naše vyjádření;
 •  mylně je popisován autorem v takzvané anabázi průběh vlastní obchodní veřejné soutěže (dále jen OVS)
  •  celá „anabáze“ začíná zveřejněním Inzerátu OVS ve kterém jsou uvedeny všechny potřebné termíny k průběhu OVS a obecný přehled nabízeného majetku;
  •  „soupisem“ jsou mylně nazývány bližší podmínky OVS, které si zájemce po zaplacení příslušného nevratného poplatku ihned vyzvedne na MO a ne až během několika dnů jak je uvedeno v článku jako „vyzvednutí“;
  •  pod názvem „nabídka“ je opět mylně autorem uvedeno, že zájemce písemně podá cenovou nabídku aniž by předtím viděl majetek k odprodeji;
 •  pan Schiller , který je v článku citován a uváděn zaslal na ONNM SSM MO více e-mailových dotazů na které mu vždy bylo slušně odpovězeno s odvoláním na průběh OVS s důrazem na nemožnost odlišného přístupu k jednotlivým zájemcům pro dodržení stejných podmínek pro všechny;
 •  závěry vnitřního auditu doposud nebyly oficiálně ONNM SSM MO sděleny a není možno tedy ani na toto reagovat. Jednotlivé závěry auditu jsou vytrhávány z kontextu a účelově použity autorem článku;
 •  při prodeji majetku je termín uvolnění skladů jen přáním vojenských uživatelů, ale termíny prodeje jsou nastaveny dle úplně jiného systému
 •  v článku je zmiňovaný odlišný postup Ministerstva vnitra, který je hodnocen na rozdíl od našeho postupu prodeje formou OVS jako průhledný a vzorový. Ministerstvo vnitra má jinou organizační strukturu což se projevuje i v odprodeji nepotřebného majetku, jednotlivé samostatné součásti (kraje) si odprodeje řeší ve své gesci, kdežto MO toto řeší jako celek za celý resort, tudíž jsou zvoleny jiné způsoby odprodejů, které odpovídají množství odprodávaného majetku. OVS je organizována v souladu se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo obrany nezávisle na tomto článku připravuje změny v organizaci OVS. Systém výdeje bližších podmínek a úhrady manipulačního poplatku bude změněn již v další vyhlašované soutěži, bude umožněna platba převodem a následné zaslání bližších podmínek v elektronické podobě v den výdaje bližších podmínek zájemcům. Současně bude paralelně zachována možnost osobního převzetí bližších podmínek a úhrady manipulačního poplatku poštovní poukázkou. Podobně bude realizována změna v podávání návrhů do OVS, kdy bude zájemcům umožněno podání návrhu poštou či jiným doručitelem se souběžným zachováním osobního předání nabídky.

Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.