Reakce na článek Mladé fronty DNES „Armáda šetří, v Boleslavi se vymění vojska“

Autor: Jan Pejšek, tiskový mluvčí MO

V článku z 23. dubna 2011 autorka uvádí, že v rámci armádních úspor má být zrušeno Velitelství sil podpory ve Staré Boleslavi, tedy útvar, který se mimo jiné účastní likvidace živelních pohrom.

Aby nedošlo k mylnému názoru čtenáře, že resort obrany ruší útvary vyčleněné k likvidaci živelních pohrom, upřesňujeme, že Velitelství sil podpory se v minulosti při živelních pohromách podílelo vyčleňováním některých podřízených specializovaných útvarů, jejichž dislokace byla mimo Starou Boleslav. Jednalo se především o útvary zdravotnické služby. Majoritní část ženijních, chemických a dalších útvarů byla vyčleňována Velitelstvím společných sil v Olomouci.

V Bílé knize o obraně se navrhuje převedení činností vykonávaných Velitelstvím sil podpory na organizační útvary Generálního štábu. Mezi tyto činnosti patří i uvedené vyčleňování vojenských útvarů, u kterých v žádném případě nedojde k oslabení nebo snížení počtů.

Je skutečností, že Armáda České republiky má vzhledem ke své velikosti nadměrné velitelské struktury. Proto Bílá kniha o obraně navrhuje zrušení stávajících Velitelství společných sil v Olomouci a Velitelství sil podpory ve Staré Boleslavi a jejich nahrazení menšími velitelskými prvky.