Reakce na článek LN o vozidlech Tatra SOT

Autor: major Jan Šulc

Článek zveřejněný v dnešním vydání Lidových novin pojednávající o vozidlech Tatra SOT uvádí nepravdivou informaci o jejich nejasném osudu. Obě vozidla byla po zrušení jednotky SOG předána jako součást souboru movitých věcí do Zásobovacího střediska Rančířov, kde byla řádně ošetřena a uložena.

V současné době probíhá postupné rozúčtování souboru movitých věcí předaných útvarem SOG na jednotlivé kusy, kterými bude možno následně účelně nakládat a přidělit je k užívání jednotlivým součástem resortu MO dle jejich potřeby.