Reakce na článek „Vondrovo ministerstvo prý vyhodilo stamiliony. Už letí žaloba.“

Autor: Jan Pejšek, tiskový mluvčí MO

Parlamentní listy zveřejnily v úterý 18. října 2011 článek redaktora Petra Blahuše, který hrubě zkresluje kroky resortu obrany vedoucí k ukončení projektu PPP v Ústřední vojenské nemocnice.

Ministerstvo obrany sledovalo při ukončení projektu PPP jediný cíl. Co nejvíce eliminovat případné škody, které by státu v souvislosti s tímto zbytečným projektem vznikly. Proto jsme zamezili realizaci vysoce nákladného projektu, za který by za 25 let stát a daňoví poplatníci zaplatili bezmála 6,5 miliardy Kč. Na rozdíl od jiných projektů z minulosti jsme přijatým řešením zabránili případným arbitrážím.

Autor operuje s tvrzením NKÚ, že smlouvu bylo možné ukončit bez jakéhokoliv finančního plnění pro druhou stranu. Od loňského jara ale existuje řada indicií, že mezinárodní arbitráž v celé věci reálně hrozila. Jedná se například o varování společnosti Deloitte, která byla členem poradenského konsorcia ÚVN, nebo o stanoviska Ministerstva financí. Existuje vyjádření oddělení pro mezinárodní spory a zahraniční pohledávky MF, že v případě neuzavření dodatku ke smlouvě týkajícího se kompenzací dosud vynaložených nákladů existuje vysoké riziko, že konsorcium PMHC zahájí mezinárodní arbitráž proti ČR z titulu zmaření své investice. V jiném stanovisku poradce ministra financí je uvedeno, že platí doporučení nalézt dohodu a nejít cestou sporu, jelikož riziko případné prohry v mezinárodní arbitráži je reálné.

Nutno podotknout, že výše uvedené materiály dostali kontroloři NKÚ k dispozici, přesto vznikl podstatný rozpor mezi zněním Kontrolního protokolu a informacemi, které NKÚ zveřejnil v Kontrolním závěru a tiskové zprávě. Jménem ředitele ÚVN jsme proto odeslali prezidentovi NKÚ podnět k prošetření rozporů mezi jednotlivými závěry jeho úřadu. Přestože na tuto skutečnost tiskové orgány resortu obrany již opakovaně reagovaly, Petr Blahuš si toho zřejmě nevšiml, nepožádal ani o vyjádření ministerstva při přípravě článku.

V článku autor dále uvádí informaci, že kvůli odstoupení od projektu „vyhodili“ úředníci MO 217 milionů korun. Jaká je realita? V případě PMHC se jedná o částku 143 milionů korun, společně s náklady MO a ÚVN na právní a poradenské služby potom o celkovou částku 186 milionů korun.

Zcela zavádějící je informace označená jako redakční poznámka, že roční splátky PPP projektu by činily 50 milionů korun, což je při ročních nákladech ÚVN ve výši 2,25 miliardy zanedbatelná částka. Realita? Splátky projektu by po dobu 25 let činily 220 milionů ročně. Roční náklady ÚVN tvoří z více než 50 procent mandatorní výdaje, tedy platy lékařů, sester a dalších zaměstnanců. Zbývající část peněz pokrývá provoz, údržbu, ale i investice do obnovy lékařského vybavení. Pokud by z této cca miliardy korun pětina každý rok odešla jako splátka PPP, mělo by to jednoznačně negativní dopady na kvalitu poskytované péče.

Závěrem lze konstatovat jediné. Stejně jako NKÚ se domníváme, že projekt PPP měl být ukončen již dávno dříve. Bohužel, dřívější vedení ministerstva obrany a UVN dovedlo projekt PPP až ke schválení smlouvy vládou ČR v květnu roku 2010 a nevyužilo možnost ho ukončit již ve fázi příprav a soutěžního dialogu. Možnost mnohem efektivnější a logickou.