Reakce na článek „Obnovení odvodů? Politici proti“ uveřejněný v deníku PRÁVO dne 2. září 2011

Obnovení „povinné vojny“ se nechystá

Deník Právo dnes na titulní straně uveřejnil článek „Obnovení odvodů? Politici proti“, ze kterého vyplývá, že Ministerstvo obrany připravuje částečné obnovení povinné vojenské služby a z důvodu nedostatku některých profesí v armádě pak povolávací rozkazy pro civilní specialisty. Vzhledem k tomu, že výše uvedené informace nejsou zcela přesné, využívám této možnosti zasadit je do správného kontextu.

Předně je třeba zdůraznit, že branná povinnost po vytvoření profesionální armády z našeho právního řádu nevymizela. Je více než zřejmé, že v případě reálného ohrožení státu musí dojít k mobilizaci lidských i materiálních kapacit k jeho obraně. Ministerstvo obrany proto chce příští rok v této oblasti představit nové koncepční materiály, konkrétně Koncepci mobilizace ozbrojených sil České republiky a Koncepci aktivní zálohy. Jejich meziresortní projednávání by mělo být spojeno s širokou diskusí k danému tématu za účasti odborníků i veřejnosti.

Jasně však musí již nyní zaznít, že obnovení povinné vojenské služby a odvodů se v době míru nechystá. Odvodní řízení by mělo být uplatněno jako jedno z možných mimořádných opatření před vyhlášením stavu ohrožení státu, o nichž by rozhodovala vláda ČR s ohledem na eskalaci reálné bezpečnostní hrozby a nezbytnost včasné přípravy obrany ČR.