Reakce na článek „MINISTR“ OBRANY UNIKL TRESTU, který publikoval Erik Best na www.fsfinalword.cz

Autor: Tiskové oddělení MO

Spojení ministra obrany Martina Stropnického (potažmo Andreje Babiše a hnutí ANO) s případem min skladovaných ve Vrběticích je účelové a naprosto neodpovídá realitě.

Ministerstvo obrany je zakladatelem státního podniku VTÚ, kterému vrbětický areál patří. Tím ale veškeré souvislosti končí. VTÚ pronajal část areálu soukromým firmám, včetně společnosti Excalibur Army (nyní Czechoslovak Group). Kontrolu nad materiálem, který byl dovezen a uložen ve skladech těchto firem, měl provádět někdo úplně jiný.

K dovozu min do ČR bylo nutné povolení a příslušná licence. Obojí je záležitostí Ministerstva průmyslu a obchodu a jeho licenční správy. Stejně tak pravomoc kontrolovat munici soukromých vlastníků má pouze Policie ČR, v případě trhavin pak Český báňský úřad. Ani jedna z výše uvedených složek nespadá pod Ministerstvo obrany ani jiné ministerstvo řízené lidmi z hnutí ANO.

Kdyby se pan Best obtěžoval a tato jednoduchá fakta si ověřil, mohl sebe i čtenáře ušetřit svých spikleneckých teorií.