Reakce MO na vystoupení Jaroslava Štefce v České televizi

Autor: Odbor komunikace MO

Ministerstvo obrany ČR se musí ohradit proti vystoupení Jaroslava Štefce ve včerejším (18. 2. 2015) pořadu České televize Události, komentáře.

Jeho vystoupení bylo postavené na zjevných nepravdách a účelových zkresleních a mělo jednoznačně za cíl poškodit současné vedení Ministerstva obrany. Patrně se stále nevyrovnal se svým odchodem z Ministerstva obrany, který před několika lety provázely podivné okolnosti.

Nová struktura ministerstva byla vytvořena podle požadavků zákona o státní službě. V rámci změn se sloučily Národní úřad pro vyzbrojování a Centrální nákupní agentura do Sekce vyzbrojování a akvizic. Jednotlivé odbory zůstaly zachovány, schopnosti resortu v oblasti akvizic rozhodně nebyly narušeny. Pouze se snížil počet vedoucích pracovníků o jednu řídící úroveň, což by většina lidí, zřejmě s výjimkou pana Štefce, měla přivítat.

Ministerstvo obrany kritizuje také za to, že nedokázalo naplnit ambici, aby Národní úřad pro vyzbrojování nakupoval vojenský materiál pro všechny ozbrojené složky státu. Tato ambice ovšem vzešla od minulých vedení MO. Výtka by tedy měla směřovat tímto směrem.

V pořadu Jaroslav Štefec také opakovaně Ministerstvo obrany obviňuje z neschopnosti pořídit pro Armádu ČR potřebné vybavení a techniku. Je to naopak, novému vedení resortu se konečně podařilo úspěšně nakoupit základní vybavení, jako jsou stejnokroje nebo neprůstřelné vesty, které se nenakupovaly několik let.

Lživé je i tvrzení Jaroslava Štefce, že se „bude nakupovat to, co budou chtít politici nakoupit a nebude se nakupovat to, co bude armáda potřebovat“. Specifikace na vojenský materiál, který Sekce vyzbrojování a akvizic pořizuje a plánuje pořídit, dodává výhradně armáda. Úkolem ministerských nákupčích je dané vybavení vysoutěžit a nakoupit za co nejvýhodnějších podmínek.

Další z výtek směřuje k akvizicím přes alianční agenturu NSPA. Vzhledem k tomu, že se prezentuje jako odborník na oblast vyzbrojování, musí pan Štefec dobře vědět, že přes agenturu NSPA jednotlivé země nakupují celou škálu materiálu a vybavení a Česká republika rozhodně není sama, kdo tento způsob akvizic využívá. Výhoda spočívá především v tom, že takto lze dosáhnout výrazných množstevních slev, neboť agentura jednotlivé zakázky slučuje do jedné velké. Například munici jsme takto nakoupili za cenu výrazně nižší, než v případě výběrového řízení na národní úrovni. A někdy bychom nenakoupili vůbec, protože poptáváme málo kusů, což je pro výrobce nezajímavé.

V závěru pořadu Jaroslav Štefec dodává, že Ministerstvo obrany nekomunikuje s Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu a s poslanci. Nové vedení resortu od začátku avizuje, že podpora domácího průmyslu je jednou z priorit. Jedna ze sekcí (Sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací) byla zřízena výhradně za tímto účelem, tedy k podpoře tuzemských podniků, obranného výzkumu a vývoje a k posílení spolupráce s mezinárodními organizacemi. I prezident AOBP nedávno prohlásil, že spolupráce s ministerstvem obrany je nejlepší v historii. V delegacích při zahraničních cestách zároveň bývají zastoupeni podnikatelé, kterým se tak otevírají dveře na zahraniční trhy. Příkladem je probíhající cesta ministra s podnikatelským doprovodem do Indie.

Komunikace s poslanci je ze strany Ministerstva obrany také velmi otevřená a intenzivní. Všechny velké zakázky vedení resortu prezentuje členům sněmovního výboru pro obranu.