Reakce MO na článek Práva „Maskáčů je dost, ale vojákům došly uniformy…“

Autor: Odbor komunikace MO

Deník Právo dne 3. 11. 2017 otiskl článek redaktora Oldřicha Dandy „Maskáčů je dost, ale vojákům došly uniformy “.

Přesto, že redaktorovi byly poskytnuty všechny relevantní informace týkající se současného stavu armádních zásob výstrojních součástek, a realizovaných i plánovaných zakázek na její pořízení, titulek článku i jeho vyznění neodpovídá realitě a navozuje dojem, že přesto, že armáda své požadavky na pořízení výstroje jasně formuluje, realizace zakázek vázne.

V článku se sice uvádí, že dřívější nedostatek „maskáčů“ je již minulostí a situace se změnila k lepšímu, zároveň ale autor dodává, že chybí stejnokroje vz. 97, kterých se „nakupuje málo“ a výstroj nestačí uspokojit potřeby armády.

V této souvislosti byla redaktorovi poskytnuta informace, která situaci vysvětluje, a v níž je objasněn systém pořizování výstroje. Sekce vyzbrojování a akvizic jako zadavatel odpovědný za pořizování výstrojních součástek postupuje při jejich nákupu podle požadavků AČR. Na základě jejího požadavku byla například na dodávku stejnokroje 97 uzavřena Rámcová smlouva s plněním v letech 2015-2017. Podle této rámcové smlouvy bylo realizováno celkem 7 výzev k plnění (blůza 97 – 2440 ks, kalhoty 97 – 9731 ks, sukně – 400 ks, plášť – 171 ks a vložka do pláště – 131 ks), přičemž požadavek AČR v tomto případě vycházel z dostupných rozpočtových prostředků na uvedené období.  V současné době se také na základě doručené specifikace připravuje vyhlášení nové veřejné zakázky na pořízení součástek stejnokroje 97 s finančním rámcem 100 mil. na roky 2018 - 2021.

Z uvedených skutečností vyplývá, že nákup výstrojních součástek probíhá nikoli bez respektu k potřebám armády, ale v souladu s nimi. Je ovšem nutno si také uvědomit, že současný nákup výstroje není jen naplňováním aktuálních potřeb, ale zároveň odstraňováním dluhu z minulosti.