Reakce MO na článek Práva „Armáda se zbavuje horské zotavovny, o prodeji mlží…“

Autor: Tiskové oddělení MO

Ministerstvo obrany reaguje na článek o prodeji Vojenské zotavovny Špičák (Rixi) na Šumavě v deníku Právo „Armáda se zbavuje horské zotavovny, o prodeji mlží…“ze dne 10. dubna 2017.

Vojenská zotavovna Špičák (Rixi)

 • Kvůli havarijnímu stavu se objekt 3 km od Železné Rudy přestal využívat v roce 2009.
 • V roce 2013 rozhodl NGŠ o vyřazení z majetku AČR, v roce 2014 objekt prohlášený za nepotřebný majetek a rozhodnuto o prodeji.
 • V 1. kole výběrového řízení (2014, minimální cena 41,1 mil. Kč) nepřišla žádná nabídka. V roce 2015 vyhlášeno 2. kolo VŘ se sníženou minimální kupní cenou na 33 mil. Kč.
 • Byla přijata jediná nabídka, vítěz AK&K Consulting International, s.r.o., nabídnutá kupní cena 37,8 mil. Kč -  složil kauci ve výši 100 000,- Kč
 • To, že má firma základní kapitál 200 tisíc a vlastní ji mladá žena, jak uvádí Právo, není důvod k vyloučení z VŘ.
 • Dne 9. 7. 2015 podepsána kupní smlouva.
 • Poté se čekalo 1,5 roku na schválení MŽP (objekt je v CHKO Šumava), kupní smlouvu schválilo MŽP
 • Dne 30. 12. 2016 byla vystavena faktura na 2. část kupní ceny ve výši 37,7 mil. Kč se splatností do 13. 2. 2017.
 • Kupující neuhradil kupní cenu ve stanoveném termínu, je urgován.
 • Dne 7. 3. 2017 zaslal kupující dopis s informací, že potvrzuje trvající zájem resp. dodržení již uzavřené KS a že kupní cenu hodlá uhradit co nejdříve, neboť se jedná o administrativní zdržení, které nebylo zaviněno ze strany kupujícího.
 • MO v žádném případě „nemlží“, jak uvádí deník Právo. Nyní intenzivně jednáme s firmou, čekáme na zaplacení a zároveň zvažujeme další možné kroky.