Reakce Ministerstva obrany na články, které uveřejnil Zlínský deník dne 25. října 2014

Autor: Vladimír Lukovský, vedoucí tiskového oddělení Ministerstva obrany

Zlínský deník v sobotu 25. října 2014 v článcích Jany Zavadilové a Lukáše Fabiána, které se věnují souvislostem výbuchu muničního skladu ve Vrběticích, prezentoval mimo jiné také kritické postoje starostů města Valašské Klobouky a obce Lipová.

V žádném případě nezpochybňujeme právo zástupců některých sousedních měst či obcí hodnotit vzniklou situaci ze svého úhlu pohledu, považujeme však za zarážející, že se autoři článků nezajímali o stanovisko v jejich článcích kritizovaného subjektu, kterým je Ministerstvo obrany.

Jak to tedy se zabezpečením a provozováním areálu v Bohuslavicích nad Vláří, kde k výbuchu munice došlo, vlastně je?

Zabezpečení celého areálu, ve kterém se nachází muniční sklady, objekty vývoje a výroby munice jednoho z odštěpných závodů státního podniku Vojenský technický ústav (VTÚ s.p.) a objekty společnosti BOCHEMIE a. s., je zajišťováno podle platné legislativy, celý areál je oplocen a je zajišťován nepřetržitou ostrahou z řad zaměstnanců odštěpného závodu VTÚ s.p. Jednotlivé objekty v rámci areálu jsou současně napojeny na elektronický zabezpečovací systém, který je řádně provozován. Se společnostmi, které mají objekty pronajaty jako provozovny nebo muniční sklady, jsou uzavřeny řádné nájemní smlouvy. Na základě těchto smluv může pronajímatel (VTÚ s.p.) provádět pravidelné kontroly v jednotlivých objektech s důrazem na jejich technický stav a dodržování podmínek nájemní smlouvy. Na druhé straně je také povinen provádět revize objektů tak, aby splňovaly technické a stavební normy. Kontroly v pronajatých objektech VTÚ s.p. provádí a harmonogram revizí dodržuje. Za bezpečnostní opatření při nakládání s uloženým materiálem a bezpečnost práce však odpovídají výhradně nájemci. Tito také jednoznačně odpovídají za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochranu a ekologická opatření. Kontrolu nakládání s vojenským materiálem může pak ze zákona provádět Policie ČR a Český báňský úřad.

Objekt č. 16, ve kterém došlo k výbuchu, byl určen pro skladování munice. Tento objekt má na základě nájemní smlouvy dlouhodobě pronajatý společnost IMEX Group s.r.o., která se podle výpisu z obchodního rejstříku zabývá vývojem, výrobou, opravami, úpravami a dalšími činnostmi spojenými se zbraněmi a municí, je nositelkou licence pro obchodování s vojenským materiálem.

Ministerstvo obrany má jednoznačný zájem na řešení vzniklé situace. Na Zlínsko v minulém týdnu odjel náměstek ministra obrany Tomáš Kuchta společně s ředitelem Vojenského technického ústavu Václavem Irovským, aby se seznámili se situací přímo na místě. Starostům okolních obcí rovněž vysvětlili majetkoprávní vztahy a práva a povinnosti pronajímatele vůči nájemcům.