Reakce Ministerstva obrany na článek v deníku Právo

Autor: Jan Pejšek, tiskový mluvčí MO

Deník Právo zveřejnil dne 4. října 2012 na stranách 1 a 4 článek pod názvem Resorty hýřily: daly miliardu za analýzy, jak ušetřit peníze. Stejný text zveřejnil rovněž server Novinky.cz.

Redaktor Jan Rovenský v záhlaví svého článku uvádí, že si za poslední tři roky nechala ministerstva vypracovat analýzy, jak ušetřit peníze, a utratila za ně 934,5 miliónů korun. Mezi příklady pak zařadil projekt Efektivní vnitřní kontroly resortu Ministerstva obrany s tím, že za shora uvedeným účelem mělo být vyčerpáno 6,75 miliónu.

Zveřejněné informace jsou přinejmenším zavádějící a neodpovídají skutečnosti.

Projekt Ministerstva obrany je realizován od dubna roku 2011. Je financovaný z evropských fondů a ze státního rozpočtu na něj dosud bylo vynaloženo 133 000 Kč.

Jeho výstupem v žádném případě nebudou zmiňované „analýzy, jak ušetřit peníze“, ale nová resortní protikorupční strategie, kontrolní kodex, reagující na nový zákon o kontrole, a konkrétní návrhy na zefektivnění vnitřní kontrolní činnosti, jak v oblasti organizace a struktury kontrolních orgánů, tak například ve vztahu k přípravě a vzdělávání kontrolních pracovníků či optimalizaci informačního prostředí.

Realizace projektu je úzce provázána s implementací Bílé knihy o obraně, s nabytím účinnosti nového zákona o kontrole (od 1. ledna 2014) a s připravovaným zákonem o úřednících a zaměstnancích veřejné správy. Současně je projekt podroben kontrole a schvalovacímu procesu poskytovatele dotace, kterým je Ministerstvo vnitra.