Reakce Ministerstva obrany na článek serveru Aktualne.cz

Autor: Tiskové oddělení MO

Článek "Armáda vyhodila zkušeného učitele angličtiny. Pak si ho musela najmout od soukromé jazykové školy", který byl publikován 22. ledna na serveru Aktualne.cz a jehož autorem je Martin Biben, neodpovídá skutečnosti.

Resort obrany si na základě standardně realizované a řádně vyhodnocené veřejné zakázky najal soukromou jazykovou školu. Důvody, které vedly Mgr. Červeného k uzavření pracovního vztahu s jazykovou školou, která poskytovala své služby instituci, se kterou jmenovaný vedl soudní spor o neplatnost ukončení pracovního poměru, Armáda ČR ani Univerzita obrany nemají právo komentovat či posuzovat. Inspekce ministerstva obrany i rozsudek obvodního soudu potvrdily, že zaměstnavatel v případu ukončení pracovního poměru Mgr. Červeného žádné platné právní normy neporušil.

Autor se ve svém článku dále dopouští řady nepřesností. Automaticky srovnává výkon bývalého příslušníka armády v době jeho služebního poměru s jeho pracovním výkonem v rámci zkušební doby pracovního poměru. Nekriticky přitom přejímá pouze stanovisko Mgr. Červeného. Příkladem může být tvrzení, že nadřízený jmenovaného „šokoval …., že končím. Bez udání jakéhokoli důvodu" a „nikdo mu k jeho práci nikdy neřekl žádné výhrady“. Skutečnost, že ukončení pracovního poměru bylo ze strany zaměstnavatele bez udání důvodu, nemůže zastřít závažné důvody, které k tomuto krajnímu řešení zaměstnavatele vedly, a na které byl jmenovaný upozorňován. Autor článku zvýrazňuje spokojenost studentů s učitelem. Odbornými kvalitami se nevyčerpávají všechny požadavky, které klade zaměstnavatel na zaměstnance.

V této souvislosti je nezbytné si připomenout skutečnost, že Univerzita obrany sjednává v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, se všemi novými zaměstnanci zkušební dobu. Týká se to i bývalých vojáků z povolání, kteří ukončí služební poměr a chtějí dále pracovat v zaměstnaneckém poměru a to bez ohledu na délku jejich předchozí vojenské služby. Tato zkušební době slouží k zjištění, zda smluvním stranám aspekty vzájemného pracovní soužití v nových poměrech vyhovují. Pokud Mgr. Červený uvádí, že bylo jeho chybou, že přistoupil na zkušební dobu, měl možnost hledat zaměstnání po ukončení služebního poměru u jiného zaměstnavatele nebo pečlivěji plnit stanovené povinnosti zaměstnance ve zkušební době.

Inspekce ministerstva obrany i rozsudek obvodního soudu potvrdily, že zaměstnavatel v případu ukončení pracovního poměru Mgr. Červeného žádné platné právní normy neporušil.