Reakce GŠ na článek MfD o odpadech na Libavé

V deníku MFDnes byly dnes publikovány články autorů Jana Gazdíka a Michala Poláčka „Tajný poklad. Stovky tun jedů leží v armádní střelnici“ a „Jak se zbavit toxického odpadu? Vojsko jej schová“, na které musíme reagovat.

Redaktoru Janu Gazdíkovi byly poskytnuty všechny relevantní a známé informace k danému případu. Bohužel v článku byly některé důležité momenty opomenuty či jinak podány, proto považujeme za důležité informace upřesnit.

V prvé řadě chci zdůraznit, že tento případ není vůbec jednoduchý a je v něm zainteresována řada subjektů včetně civilních. Armáda ho odhalila sama, sama zahájila potřebné kroky k nápravě. Velení armády ho považuje za velmi závažný a bude trvat na určení konkrétních viníků, vyvození konkrétní odpovědnosti a jejich konkrétního podílu na dané situaci. Řada rozhodnutí, která byla v tomto případu učiněna z úrovně střediska obsluh výcvikového zařízení Libavá, provozního střediska, bývalého vedení újezdu, Vojenského stavebního úřadu, Vojenské stavební a ubytovací správy v daném regionu, včetně nekompetentních rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje a která byla následně Ministerstvem životního prostředí prohlášena za nicotná z důvodu nepříslušnosti správního úřadu, jsou zarážející a vybízejí k řadě otázek. Pevně věříme, že nám na ně odpoví probíhající vyšetřování.

AČR podala v této věci již několik trestních oznámení. První z nich Policie ČR k našemu údivu odložila v lednu 2010 ad acta s tím, že nedošlo k ohrožení životního prostředí a naplnění skutkové podstaty trestného činu. Nesmířili jsme se s tím a náčelník Generálního štábu AČR podal podnět k prošetření na Inspekci MO a další trestní oznámení. Kontaktovali jsme Českou inspekci životního prostředí a požádali o odbornou pomoc. V okamžiku, kdy orgány Generálního štábu AČR zjistily uvedené skutečnosti, začaly neprodleně konat. S okamžitou platností bylo pozastaveno dotyčné firmě plnění smluvních závazků, byl vydán zákaz pokračování v terénních úpravách valů, došlo k vybídnutí k odvozu odpadků, proběhly kontroly ekologů atd.

Zadali jsme nezávislým autorizovaným firmám zpracování rizikové analýzy a následné supervize, jejichž součástí bylo provedení kopaných sond. Ty potvrdily naše podezření, že došlo k poškození životního prostředí a jednoznačně prokázaly, že na lokalitu byly místo povolené vytěžené zeminy a kamení, hlušiny a štěrku naváženy netříděné stavební demoliční odpady- stavební suť s příměsí hlíny, cihel, betonu včetně textilu, skla, igelitů, drátů, směs komunálního odpadu a štěrk ze železničního svršku.

Co je podstatné, a o tom chceme ubezpečit obyvatele v daném regionu, AČR dělá všechny kroky pro to, aby minimalizovala veškerá možná rizika. O všech těchto krocích a skutečnostech byl redaktor MFDnes podrobně informován.

A na závěr ještě jedno upřesnění: „Smlouvu s dotyčnou firmou podepsal neoprávněně tehdejší náčelník Střediska obsluhy výcvikového zařízení Libavá v roce 2007, od roku 2009 není již ve služebním poměru. To, jakou formou proběhl výběr a zda vůbec, je otázkou prověřování.“ V článku se však objevily naprosto zavádějící informace, z nichž vyplývá, že za smlouvou stojí lidé z Generálního štábu, což není v žádném případě pravda. Naopak Generální štáb AČR v tomto případě velmi razantně zasáhl, aby zjednal nápravu.

plukovnice Jana Růžičková, oddělení komunikace s veřejností, Generální štáb AČR