Radar ARTHUR není zbytečný

Autor: Petr Sýkora, tiskové oddělení MO

Pod titulkem „Zbytečný radar spolyká desítky milionů“ přinesly Lidové noviny ve středu 7. května článek Ondřeje Stratilíka k dělostřeleckému radiolokátoru ARTHUR ve výzbroji AČR, který obsahuje řadu zkreslených a bohužel i nepravdivých skutečností. Autor článku navíc ke škodě věci opomenul uvést i informace, o které sám rezort ministerstva obrany požádal.

Není pravdou, že systém je zbytečný či nemá v armádě využití, jak čtenářům podsouvá již sám titulek článku. Naopak, moderní dělostřelecký radiolokátor ARTHUR armáda plnohodnotně pro podporu a řízení palby svého dělostřelectva využívá již dnes a počítá s ním v plném rozsahu i po plánované modernizaci palebných prostředků.

Pro dělostřelectvo je moderní systém ARTHUR klíčovým prostředkem, který v roli „očí a uší“ vojákům slouží ke zjišťování cílů. Je propojen se systémem řízení palby a s místem velení, kam v reálném čase předává informace o palbě a poloze protivníka. Slouží tak i jako systém ochrany vlastních vojsk.

Stejně tak není pravdou, že čeští dělostřelci nemají k dispozici kompletní systém. Systém je kompletní a ve výzbroji jsou tři jeho soupravy a také nezbytný trenažér. Osádky 13. dělostřeleckého pluku jsou plně vycvičené a připravené k operačnímu nasazení.

Není ani pravdou, že tento systém nemá v AČR perspektivu. Pokud dnes účinně podporuje současné palebné prostředky (samohybné kanónové houfnice DANA), stejně dobře poslouží k podpoře nových moderních a účinnějších dělostřeleckých systémů, které budou do výzbroje armády v dalším horizontu zavedeny.

Proto pokud by armáda měla přistoupit na „logiku“ autora článku a systém ARTHUR opustit, či do jeho provozu a další podpory výrobcem neinvestovat, nejen by promarnila dosavadní investice do samotného systému a výcviku jeho osádek, ale také by jí v budoucnu hrozily daleko vyšší náklady, spojené se znovuobnovením této pro soudobé dělostřelectvo a dělostřelce naprosto klíčové schopnosti.

Nicméně v takovém případě bychom se jistě dočkali neméně šťavnatých novinových titulků, které by armádu kritizovaly za pořízení moderních kanónů, aniž by k nim měla k dispozici dnes již nezbytné moderní prostředky průzkumu a řízení palby. A měly by pravdu…