Připravovaný platový řád přinese spravedlivější a transparentnější systém odměňování

Autor: Jan Pejšek, tiskový mluvčí MO

Článek Pavla Otta „Armáda škrtá, generálové ale chtějí až 110 tisíc měsíčně“ (E15, 10.10.2012) vyvolává dojem, že nový platový řád má za cíl plošně zvýšit platy všech vojáků z povolání a zejména výrazně přilepšit na platech nejvyššímu velení armády. Realita je ale jiná.

Je nutné zdůraznit, že autor pracuje s materiálem, který je stále ve fázi příprav. Zákon o služebním platu vojáků z povolání (platový řád) má za cíl zejména narovnat a zjednodušit stávající systém odměňování vojáků z povolání a zajistit stabilitu a konkurenceschopnost AČR na trhu práce. Nově by měl být pro každou hodnost stanoven pevný platový tarif, který bude tvořit drtivou většinu platu, zruší se i často kritizovaný přídavek na bydlení.

Ať bude finální podoba zákona jakákoli, je jisté, že po 1. lednu 2014, kdy by měl začít platit, nebude Ministerstvo obrany žádat žádné navýšení svého rozpočtu na platy. Mandatorní výdaje resortu také nevzrostou, byť to deník E15 tvrdí. Zůstanou na dosavadní úrovni, protože zavedení nového systému odměňování budou předcházet strukturální změny. Stávající podíl mandatorních výdajů na resortním rozpočtu není důsledkem přeplácení zaměstnanců resortu. Je důsledkem dlouhodobého poklesu armádního rozpočtu, který vychází z nutnosti snižování státního deficitu.

Autor v článku poukazuje na to, že plat generála může být až 110 tisíc korun. Ano, pracovní verze však hovoří o tom, že takový plat by náležel POUZE armádnímu generálovi. Do této nejvyšší hodnosti může být v ČR jmenován jediný člověk, a to náčelník Generálního štábu. Ten velí 20 tisícům vojáků a pro podobnou manažerskou pozici jde o plat adekvátní.

Čisté platy většiny vojáků by po zavedení nového systému a odbourání řady současných příplatků měly zůstat přibližně na dnešní úrovni. Zároveň bude napraven stav, kdy rozdíly mezi platy vojáků ve stejné hodnosti činí až desítky tisíc korun. Vzniknou přesná a jasně stanovená pravidla pro kariérní postup vojáků i pro jejich odměňování. A armáda neztratí konkurenceschopnost na trhu práce.