Offsety u pronájmu gripenů budou nahrazeny spoluprací na vyšší úrovni

Autor: Jan Pejšek, tiskový mluvčí MO

Článek Pavla Otta „Ve smlouvách na gripeny chybí offsetový program“ (E15, 17. března 2014) vyvolává dojem, že prodloužení smlouvy o pronájmu letounů Gripen by měl provázet stejný doprovodný program průmyslové spolupráce, který je součástí současného desetiletého kontraktu. Navíc podle autora článku stávající pronájem, který skončí za rok, přijde stát na 19,6 miliardy korun a ten následující dvanáctiletý na 20,4 miliardy. Realita je však v obou případech odlišná.

V případě pronájmu letounů Jas-39 Gripen nejde o novou smlouvu, ale o prolongaci již uzavřeného desetiletého kontraktu. Proto švédská strana od samého začátku jednání o prodloužení s uplatněním offsetových programů nespojovala. Je to zejména ze dvou důvodů:

  1.  Součástí dosud platné smlouvy o pronájmu na roky 2005–2015 je i závazek výrobce letounů investovat v rámci přímých či nepřímých offsetů v ČR 130 procent ceny kontraktu (nikoliv 150 % uváděných autorem). Tyto projekty průmyslové spolupráce, do nichž výrobce od roku 2005 vložil již cca 30 miliard korun, většinou nadále běží a neskončí s platností stávající smlouvy.
  2.  Česko-švédská spolupráce by měla v budoucích letech dostat kvalitativně jiný základ a měla by být povýšena z offsetů (u kterých jedna země investuje prostředky ve druhé zemi) na rovnocenné partnerství v oblasti vojenské i průmyslové spolupráce. Jedním z příkladů může být připravovaná kooperace simulačních center v ČR a ve Švédsku.

Ministerstvo obrany ČR informovalo podniky sdružené v Asociaci obranného a bezpečnostního průmyslu, že jejich aktivity vůči Švédsku bude maximálně podporovat. Příkladem této podpory je skutečnost, že třídenní pracovní cesty zástupců MO ČR do Stockholmu se na začátku letošního března zúčastnili i zástupci 14 českých firem, kteří absolvovali jednání a seminář se zástupci švédských podniků.

Pokud jde o porovnání cen, autor článku sice správně uvádí hodnotu stávajícího desetiletého kontraktu bez daňové zátěže ve výši 19.6 miliardy Kč, nicméně cenu nového dvanáctiletého kontraktu uvádí s kompletní daňovou zátěží, a tedy ve výši 20,4 miliard Kč. Toto daňové zatížení zůstává příjmem státního rozpočtu ČR.

Pro objektivní porovnání ceny je nutné používat stejné výchozí parametry. Současný pronájem vychází bez daní na 1,96 miliardy Kč za rok, ve vyjednaném dodatku bude roční platba činit 1,37 miliardy Kč za rok. Z tohoto porovnání výše ročních splátek v obou obdobích vyplývá, že „nová“ splátka bude ve srovnání s tou stávající o cca třetinu nižší.