Nevinného podržím. Ale ještě není čas soudit

Autor: Vlastimil Picek, Ministr obrany ČR

V sobotním vydání deníku Právo se objevil rozhovor s bývalým ředitelem Vojenského zpravodajství generálem Milanem Kovandou. Chápu, že se cítí nevinný, že je netrpělivý při čekání na rozuzlení kauzy, která mimo jiné vedla k pádu vlády. Generál Kovanda sloužil dobře své zemi, to nikdo nezpochybňuje, ale vzhledem k závažným obviněním, která se objevila, je nutné vyčkat řádného došetření, a proto by byla na místě zdrženlivost.

Mohu si o celém případu myslet, co chci, ale nepovažuji za vhodné, abych se k němu jako ministr vyjadřoval. Poznamenám ovšem dvě věci: Za prvé, udělali jsme vše pro to, aby tato kauza ovlivnila co nejméně Vojenské zpravodajství, jeho integritu a kredibilitu. Za druhé, postaral jsem se o to, aby generál Kovanda v maximálně důstojných podmínkách vyčkal výsledku vyšetřování, popřípadě soudu. To umožní, aby pokračoval ve vojenské kariéře, pokud bude shledán nevinným.

Co mě ovšem překvapilo velice, je soukromá aktivita pana plukovníka Karla Řehky, velitele 601. skupiny speciálních sil, taktéž v deníku Právo. Chápu, že jako blízký přítel generála Kovandy může plukovník Řehka cítit nespravedlnost a netrpělivost, ale o případu neví mnoho a není ani soudcem, takže by neměl dávat vyjádření do médií. Z mého pohledu se nezachoval jako voják loajální své zemi, systému a ideálům, kterým má sloužit. Vstoupil na teritorium, na kterém nemá v uniformě co dělat.

Chci všechny, včetně pana plukovníka Řehky, ubezpečit o jednom: nedopustím, aby byl poškozen nevinný. Ale v tuto chvíli ještě není čas na soudy.