Ministr Stropnický: Spolupráce armád je základem naší obranyschopnosti

Autor: Odbor komunikace MO

V souvislosti s prohlubováním spolupráce mezi českými a německými ozbrojenými silami bylo v minulých týdnech řečeno mnoho nepřesností a v některých případech dokonce hysterických nepravd. Rád bych uvedl věci na pravou míru.

NATO není jen politická organizace, kde se politici scházejí a diskutují o bezpečnosti. Je to především vojenská aliance, která se již v období míru systematicky připravuje na společnou obranu v případě napadení některé ze spojeneckých zemí.

Tato příprava, spočívající v praktické spolupráci armád, je základem věrohodnosti závazku kolektivní obrany. Alianční obranné garance nejsou jen politickou deklarací, ale jsou podloženy reálnou vojenskou schopností.

Ozbrojené síly členských zemí NATO proto musí průběžně pracovat na posilování své interoperability, tedy schopnosti společně působit v operaci. Interoperabilita zahrnuje jak technické standardy (kompatibilitu používaných komunikačních prostředků, munice či náhradních dílů), tak standardy velitelské a operační. To znamená, že spojenecké armády, a zejména jejich velitelské sbory, si musí vzájemně rozumět, musí se znát a musí si důvěřovat, jinak by nebyly připraveny spolu bojovat bok po boku.

To je obzvláště důležité v případě sousedících spojeneckých zemí, o nichž lze předpokládat, že jejich armády budou v případě potřeby do obranné operace nasazeny společně. Mezi klíčové nástroje zvyšování interoperability patří společný výcvik a cvičení.

Spolupráce středoevropských zemí s Německem tvoří páteř kolektivní obrany severovýchodního křídla NATO. Bez ní by funkčnost aliančních obranných závazků v našem regionu nebyla věrohodná. Prohlubování praktických vztahů mezi českými a německými ozbrojenými silami je proto pro naši obranyschopnost velice důležité. Významným krokem v tomto směru je zintenzivnění spolupráce mezi naší 4. brigádou rychlého nasazení a německou 10. obrněnou divizí ve formě takzvané afilace, neboli přidružení.

Afilace znamená vyšší kvalitu praktické vojenské spolupráce mezi konkrétními jednotkami spojeneckých zemí, její dlouhodobost a větší systematičnost. Užitečná je především pro menší ozbrojené síly (jako jsou ty naše), které nemají vyšší úrovně velení, než brigádní, a jejich velitelé proto mohou získávat zkušenosti s velením větším celkům na úrovni divize či sboru pouze prostřednictvím mezinárodní spolupráce v NATO.

Cílem kooperace mezi českou brigádou a německou divizí je všestranný rozvoj interoperability. Půjde hlavně o intenzivnější společný výcvik a cvičení, společné aktivity štábů a výměnu informací o vojenských doktrínách a operačních postupech.

Afilace české brigády a německé divize se neodehrává izolovaně. Jde o součást celkového zvyšování obranyschopnosti NATO. Spojenecké ozbrojené síly je nutné lépe propojit a vybudovat tak robustní alianční formace použitelné pro operace kolektivní obrany. To je cílem alianční iniciativy „Koncept rámcových zemí", jíž se vedle Německa a ČR účastní dalších 14 zemí od Norska až po Bulharsko. Afilace české brigády a německé divize je jedním z významných a viditelných kroků v rámci této iniciativy.

Afilace neznamená velitelské podřízení české brigády německé divizi. Plnou kontrolu nad aktivitami rozvíjenými v rámci afilace bude mít vždy Ministerstvo obrany ČR a Generální štáb AČR. Ano, v případě aliančních cvičení a operací, v nichž se kombinují jednotky různých států, je samozřejmě vždy určen velitel a jeho štáb, takže našim vojákům mohou velet spojenečtí důstojníci. To je ale běžná praxe již od našeho vstupu do NATO. Jindy zase čeští důstojníci velí vojákům jiných aliančních zemí.

V reakci na zhoršující se bezpečnostní situaci učinily země NATO v posledních několika letech řadu praktických opatření posilujících funkčnost a věrohodnost společné obrany. Aliance tím prokázala svou schopnost přizpůsobit se měnícím se podmínkám. Rozvojem česko-německé vojenské spolupráce pod hlavičkou Konceptu rámcových zemí k této alianční snaze významně přispějeme.

 

Martin Stropnický