Ministerstvo obrany dementuje podřízenost armády pod cizí velení

Autor: Jan Pejšek, ředitel odboru komunikace

Ministryně Karla Šlechtová důrazně odmítá možnost, že by byli čeští vojáci podřízeni komukoli jinému než českému velení. Reaguje tak na dezinformace, které zazněly v neděli 21.1. v televizní diskusi na Primě, a které si ihned prověřila.

Tyto informace vycházejí z rok staré dohody o vzájemné spolupráci 4. brigády rychlého nasazení a 10. obrněné divize Bundeswehru. Dohoda je ale jen potvrzením ochoty ke vzájemné spolupráci, výcviku a předávání zkušeností.

"Afilace neznamená podřízení české brigády německé divizi. Plnou kontrolu nad všemi jednotkami Armády ČR mají a vždy budou mít Ministerstvo obrany ČR a Generální štáb AČR. Principem podepsané dohody je užší spolupráce v rámci tzv. konceptu rámcových zemí NATO, hlavně intenzivnější společný výcvik jednotek i štábů a vzájemná výměna informací a zkušeností," zdůrazňuje Karla Šlechtová.

Úkolem konceptu rámcových zemí (Framework Nations Concept, FNC) je zvyšovat obranyschopnost NATO a budovat secvičené jednotky pro případ operací společné obrany. Afilace české brigády a německé divize je jedním z příkladů. Vedle Německa a ČR se FNC účastní dalších 14 zemí od Norska až po Bulharsko. V případě aliančních cvičení a operací, v nichž se kombinují jednotky různých států, je samozřejmě vždy určen velitel a jeho štáb, takže našim vojákům mohou velet spojenečtí důstojníci. To je ale naprosto běžná praxe. Jindy zase čeští důstojníci velí vojákům jiných aliančních zemí.

Plný text podepsané dohody mezi ČR a SRN je od 22.2.2017 publikovaný v anglickém i českém jazyce na stránkách MO ČR www.army.cz.