Jde nám o kybernetickou obranu, ne o sledování soukromé komunikace

Autor: Odbor komunikace MO

Označení za Slídila roku od nevládní organizace Iuridicum Remedium vyplývá z nepochopení principu novely zákona o Vojenském zpravodajství.

V případě novely zákona o Vojenském zpravodajství nejde o samovolnou aktivitu ministerstva či VZ, ale krok navazující na rozhodnutí vlády ve věci zajištění kybernetické obrany ČR. Cílem novely je zajistit ochranu strategických informačních systémů v naší zemi formou monitorování a analyzování datových toků na klíčových přístupových bodech do ČR, nikoliv sledování obsahu e-mailů jednotlivců. Podobně se před kybernetickými útoky, které se bohužel staly běžnou součástí dnešní doby, brání v řadě jiných zemí.

Novela zákona o VZ předpokládá několikastupňovou kontrolu. Prvním stupněm bude ředitel Vojenského zpravodajství, který musí schválit ředitelem Národní centra kybernetických sil předložený materiál, v němž bude popsáno, kde budou umístěny technické prostředky, a samozřejmě jaké, a dále za jakých podmínek mohou být použity, včetně popisu souvisejících postupů a opatření. Navíc v rámci VZ budou nastaveny takové mechanismy, které budou schopny jednoznačně definovat postupy, jak s případnými citlivými daty zacházet, včetně kontrolních mechanismů spojených s důvěrností a odpovědností při nakládání s takovými daty.

Druhým stupněm bude ministr obrany, který bude tento materiál předkládat ke schválení vládě. Třetím stupněm bude vláda, která bude tento materiál schvalovat. Jelikož vláda je oprávněna a současně povinna kontrolovat zpravodajské služby, bude samozřejmě moci kdykoliv zkontrolovat, zda Vojenské zpravodajství dodržuje podmínky dané tímto vládním usnesením.

Čtvrtým stupněm pak bude Stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství, která bude oprávněna se seznámit se zněním vládního usnesení, a tedy bude zejména moci posoudit, zda podnět zpochybňující soulad činnosti VZ s tímto usnesením je nebo není pravdivý. Dále bude moci požadovat po řediteli zprávu o použití technických prostředků kybernetické obrany na území České republiky, a to pouze ve věcech a v případech, ve kterých Vojenské zpravodajství svou činnost již ukončilo, bude tedy moci zkontrolovat též faktické využívání nasazených prostředků. V případě jakýchkoli pochybností může být aktivován pátý stupeň, tedy nově zřizovaný druhostupňový Kontrolní orgán.