Jak je na tom „bosá“ armáda

Dovoluji si reagovat na článek redaktora Petra Blahuše uveřejněný v úterý 27. září 2011 v Parlamentních listech pod názvem „Vojáci v krizi. Výstroj shání za své …“

Autorovo přirovnání české armády k bosé armádě v kombinaci s protivníkem v Afghánistánu považuji za politováníhodné a pouze za jeho snahu vzbudit zájem veřejnosti. Nejenže vojáky zesměšňuje , ale rozhodně jim touto pseudokritikou ani trochu nepomůže.
I další tvrzení autora o „vysokých důstojnících a úřednících“, kteří si nakupují výstrojní součástky pro své rodiny, nejsou pravdivá a vyplývají v tom lepším případě z autorovy neznalosti a v tom horším ze záměrné mystifikace čtenářů. Přijatá regulační opatření na výdej výstroje totiž platí pro všechny vojáky bez rozdílu hodnosti včetně generálů. Nikdo si nemůže jednu komoditu nakupovat v neomezeném počtu. Jsou stanoveny limity pro nákup a používání jednotlivých součástek výstroje. Na nákup nové součástky stejného typu má každý nárok až po stanovené době používání a to je v databázi sledováno a kontrolováno.

Nepopírám skutečnost, že se AČR potýká v současnosti s nedostatky v oblasti vystrojování. Tyto problémy jsou však důsledky rozhodnutí bývalého vedení resortu MO, kdy z důvodu přijetí restriktivních opatření v resortu Ministerstva obrany byl na počátku loňského roku snížen objem finančních prostředků vyčleněných na nákup výstroje. Tím vznikl dluh, který se bude jen pozvolna vyrovnávat.

V tomto roce vedení resortu MO a AČR přijímá takové systémové kroky a opatření, které povedou ke zlepšení stávajícího neuspokojivého stavu. V prvé řadě bylo na nákup výstroje letos vyčleněno více jak 400 milionů Kč. V současné době probíhají nákupy výstrojních součástek všeho druhu tak, aby byly uspokojeny požadavky vojáků na jejich obměnu a doplnění. Prioritně jsou pak vybavovaní vojáci, kteří vyjíždějí do zahraničních operací. Rovněž se pracuje na kvalitativních změnách výstroje s ohledem na zkušenosti z používání zejména v zahraničních operacích. Bohužel však neumíme den ze dne dělat zázraky! Vzhledem k rozpočtovým omezením, k „pružnosti akvizičního systému“ a platným zákonným normám tento proces neprobíhá tak rychle, jak bychom si představovali a potřebovali.

Autor: plukovnice Jana Růžičková, oddělení komunikace s veřejností, Generální štáb AČR