Hovořme o zkušenostech a perspektivách lidí, ne o věku

Autor: armádní generál Josef Bečvář, náčelník Generálního štábu AČR

S podivem jsem si přečetl dnešní článek redaktora Jana Gazdíka publikovaný na serveru Aktualne.cz polemizující o vyslání brigádního generála Štefana Muránského k jednoletému studiu na Vysokou válečnou školu národní obrany v USA.

Vyslání generála Muránského rozhodně nebylo v rozporu s pravidly personální politiky stanovenými v rámci resortu MO. Naopak tento krok byl projednán na personální radě ministra obrany, která vyslání doporučila. Stejně tak byla nominace generála Muránského schválena i americkou stranou, která v plném rozsahu hradí kurzovné, ubytování i dopravu.

V kurzu samotném nehraje věk klíčovou roli. Vedle 380 amerických účastníků je v tomto běhu zařazeno i 65 cizinců, z nichž 8 je v generálských hodnostech. Kromě maďarského velitele Pozemních sil jsou všichni ve věku nad 50 let. Celkový věkový průměr zahraničních účastníků pak nyní dosahuje prakticky 49 let. Za stěžejní tedy označme především zkušenosti a perspektivy, protože od účastníků kurzu se očekává aktivní přínos i v rámci studia samotného.

Tyto předpoklady generál Muránský bezezbytku naplňuje. Oceňuji jak jeho praxi v rámci útvarů AČR, tak i zkušenosti ze zahraničních operací a mezinárodních pracovišť. Generál Muránský v letech 2000 – 2001 působil v operaci SFOR na území Bosny a Hercegoviny. V roce 2002 se účastnil operace Enduring Freedom v Kuvajtu a v roce 2011 operace ISAF na území Afghánistánu. Právě do Afghánistánu byl vyslán v rámci mezinárodních struktur během svého působení na aliančním velitelství NATO JFC Brunssum, kde působil v letech 2010 až 2014.

Zahraniční operace byly v gesci generála Muránského i poté, kdy nastoupil na Společné operační centru MO. V listopadu 2014 byl zařazen na pozici ředitele odboru zahraničních operací. V září 2015 byl ustanoven do funkce zástupce ředitele Společného operačního centra MO a v květnu 2016 jej prezident republiky jmenoval do hodnosti brigádního generála.

Nepochybuji o tom, že generál Muránský nabyté znalosti využije v další službě. Doba trvání jeho stávajícího služebního poměru je stanovena do poloviny roku 2022 s možností dalšího prodloužení. V okamžiku vyslání ke studiu se tedy jednalo o perspektivu dalších minimálně 7 let služby.

Argumenty o věku pak i v celospolečenském kontextu vyznívají jako nepřípustné a diskriminační.