Čerpání armádního rozpočtu bylo v roce 2011 nejlepší za poslední roky

Autor: Jan Pejšek, tiskový mluvčí MO

Deník E15 zveřejnil v úterý 24. ledna 2012 článek Pavla Otta „Armáda si koleduje o další škrty, zbylo jí 700 milionů“. Ve čtenářích může článek vyvolat dojem, že se opakuje situace předchozích let a resort obrany nedokázal ani v roce 2011 utratit značnou část přidělených rozpočtových prostředků.

Opak je pravdou, ministerstvo obrany v roce 2011 čerpalo rozpočet zdaleka nejlépe za poslední roky. Nevyčerpané prostředky za loňský rok jsou ve srovnání s rokem 2010 méně než poloviční.

Drtivá většina neutracených peněz jsou navíc účelově vázané prostředky, zejména na projekty financované z evropských peněz. Tyto finance ministerstvo obrany využije v letošním roce.

Směrodatný ukazatel čerpání rozpočtu jsou tzv. neprofilující výdaje. Z těch resort obrany v roce 2011 nevyčerpal pouze 37 milionů korun, zatímco v roce 2010 to bylo 500 milionů.