Armáda se snaží být v Hamrech slušným sousedem

Autor: plukovník gšt. Karel ŘEHKA, ředitel Ředitelství speciálních sil MO

Nelze souhlasit s kritickými tvrzeními, jež na adresu armády zazněla v článku „Hluk ze střelnice trápí Hamry víc a víc“, který byl publikován dne 9. září 2016 v Prostějovském deníku.

V této souvislosti je nezbytné si připomenout základní fakta a to především skutečnost, že vojenská střelnice v Hamrech vznikla na konci 60. let minulého století, tedy dříve, než došlo k následnému šíření civilní zástavby tímto směrem.

Na střelnici samé pak byla přijata režimová opatření s cílem minimalizovat hlukovou zátěž pro obyvatele, která jsou striktně dodržována. Provedena byla v minulosti i řada technických a stavebních úprav a z iniciativy armády byly například vysázeny i dřeviny ve směru šířícího se hluku mezi střelnicí

a vesnicí, které by v budoucnu měly rovněž přispět k celkovému snížení hlukové zátěže v okolí.

Střelnice Hamry byla a nadále zůstává pro výcvik především jednotek Speciálních sil AČR zcela nezbytná. Rozhodně však není pravda, že by docházelo k navýšení intenzity výcviku v tomto prostoru. Ten se i nadále drží na přibližně stejné úrovni jako v minulosti.

Například v článku kritizovaných nočních střeleb, kvůli kterým občané „probdí noci“ se za letošní rok v tomto areálu dosud uskutečnilo pouhých devět. Střelnice Hamry se nadto používá pouze pro pěší zbraně do ráže 7,62 mm. Těžší pěchotní zbraně (např. 12,7 mm), ruční granátomety, minomety, RPG, automatické granátomety apod. se na střelnici nepoužívají. Také využití vrtulníků není nikterak nadměrné. Pokud vezmeme v úvahu opět dosavadní statistiku za letošní rok, tak se jednalo o pouhé dvě výcvikové aktivity s využitím vrtulníků a jedno použití vrtulníku při realizaci dětského dne.

Z uvedeného je zřejmé, že armáda se snaží být v Hamrech dobrým a slušným sousedem, který se jednání nebrání. Na druhé straně je však nezbytné respektovat i nezbytnou přípravu vojáků k obraně státu a plnění našich mezinárodních závazků.