Aktuální stav projektu na pořízení vrtulníků

Autor: Odbor komunikace MO

Vzhledem k většímu počtu žádostí médií o komentář k pořízení 12 nových víceúčelových vrtulníků zveřejňujeme informace o aktuálním stavu projektu.

V současné době se na základě upravené specifikace od generálního štábu dokončuje na ministerstvu obrany zadávací dokumentace.

„Nadále platí má slova, že zakázka bude zadána do poloviny roku s využitím výjimky ze zákona, přičemž Ministerstvo obrany osloví více subjektů. Mým cílem je transparentně vybrat tu nejvýhodnější nabídku pro zájmy České republiky,“ shrnuje ministryně Karla Šlechtová.

Dnešní Lidové noviny uvádějí, že nabídka USA jakožto jednoho z možných dodavatelů je garantovaná pouze do konce května 2018. Realita je taková, že Kongres v říjnu loňského roku rozhodl, že v případě našeho zájmu může být prodán do ČR jeden z případných kandidátů, vrtulník UH-1. Toto rozhodnutí souvisí s americkým systémem kontroly vývozu citlivých technologií a je platné po dobu 5 let.

Současně existuje i nezávazná cenová nabídka od vlády USA. Ta je nyní platná do konce května. Podobné stanovení termínu je běžný postup. Stejně jako je běžná praxe, že nabídka může být prodloužena, nebo může být zaslána úplně nová, pro kupce výhodnější.

Výsledná cena bude v každém případě otázkou konkrétní nabídky v rámci připravovaného vyhlášení zakázky. V této souvislosti bychom rádi upozornili též na posilující kurz koruny. Například při teoretické kalkulaci, že by se cena rovnala hraničnímu limitu 575 milionů USD schválenému v říjnu 2017 Kongresem, došlo by řádu několika měsíců reálně ke snížení kupní ceny prakticky až o půl miliardy korun. Tuto skutečnost, danou aktuálními trhy, neztrácíme v žádném případě ze zřetele.