Redaktor parlamentníchlistů.cz trpí nedostatkem kvalitních a odborných informací

Autor: Mira Třebická, komunikační manažerka náčelníka Generálního štábu Armády České republiky

parlamentnilisty.cz, Petr Blahuš

Vážený pane redaktore,

náčelník Generálního štábu Armády České republiky armádní generál Vlastimil Picek postrádá ve Vašich článcích kvalitní, odborné a ověřené informace. Před necelým týdnem ho velmi nemile překvapil Váš článek o aktivních zálohách. I přes informace, které Vám byly poskytnuty, kdy NGŠ AČR například obnovil výcvik aktivních záloh, jste naše odpovědi ignoroval.

Dnes vyšel článek obdobného charakteru. Článek trpící nedostatkem kvalitních a odborných informací. Tak tedy k článku „Armáda byla 24 hodin bez internetu. Nikdo neví proč.“ Pane redaktore, ujišťuji Vás, že v Armádě České republiky je dostatek odborníků, kteří vědí proč. Armáda České republiky disponuje kromě internetu též intranetem, který nezaznamenal během 24 hodin, o kterých mluvíte, žádný problém. Takže ani generálové ani úředníci rezortu Ministerstva obrany nemuseli, jak o tom píšete, používat své soukromé maily, protože z bezpečnostních důvodů zásadně komunikují přes výše zmíněný intranet. Pro informaci, jedná se například o štábní informační systém, informační systém logistiky, finanční informační systém a dalších 37 rezortních informačních systémů.

Vážený pane redaktore, chápeme, že nemůžete být ve všech oborech vzdělán. Stačí ale, když se při nejasnostech budete obracet na patřičná místa, kde Vám vše rádi vysvětlíme.

A nyní tedy o co šlo.

Dovolím si Vám shrnou fakta:

  •  dne 9. května 2012 v 19.00 hodin probíhala na základě plnění smlouvy na nákup nových technologií plánovaná instalace části technologií, která vyžadovala krátkodobé vypnutí domény sítě Internet MO,
  •  po opětovném spuštění domény sítě Internet MO byla zjištěna nesprávná funkce SW centrálního firewallu. Z těchto důvodů nebyl dočasně ke službám sítě Internet MO přístup,
  •  problémy s inovovaným firewallem byly odstraněny a internetové služby MO byly zprovozněny dne 10. května 2012 ve 12.30 hodin,
  •  služby poskytované rezortními informačními systémy nebyly tímto výpadkem narušeny!

Vážený pane redaktore, doufám, že k dalším nedorozuměním již docházet nebude a budete-li mít potřebu sdělovat veřejnosti další informace odborného charakteru, věřím, že je budete konzultovat s příslušnými odborníky.