Klíčové projekty rozvoje Vzdušných sil AČR

Autor: plukovník Jan Šulc, oddělení komunikace s veřejností, Generální štáb AČR

V návaznosti na informace zveřejněné ve sdělovacích prostředcích ke včerejší prezentaci letounu Embraer KC-390 považujeme za důležité konstatovat, že jak zástupci resortu Ministerstva obrany, tak i Armády ČR, tento projekt pozorně sledují, a to i s ohledem na zapojení českého obranného a bezpečnostního průmyslu do jeho realizace, nicméně aktuální priority rozvoje Vzdušných sil AČR směřují v souladu s Koncepcí výstavby AČR a v návaznosti na plánované přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu do již dříve definovaných klíčových modernizačních projektů.

Těmito projekty jsou pokračování pronájmu letounů JAS-39 Gripen, pořízení víceúčelových vrtulníků jako náhrady za stroje Mi-24/35, nezbytná obměna radiolokační techniky (mobilní 3D radiolokátory a letištní radiolokátory) a doplnění protiletadlových raketových kompletů RBS-70 NG. V dalších oblastech je aktuálně upřena pozornost na dokončení prací k plnému obnovení provozu flotily vrtulníků W-3A Sokol, doplnění dvoumístných letounů L-159 ALCA financované z odprodeje uskladněných strojů a udržení ostatních stávajících kapacit vzdušných sil.