Ministerstvo obrany » Informační servis » Ministerstvo obrany připravuje Průmyslový den na letišti Přerov

Ministerstvo obrany připravuje Průmyslový den na letišti Přerov

Průmyslový den Ministerstva obrany s Expertním seminářem UAV/UGV a jejich využití v oblasti bezpečnosti se koná v rámci Dnů letiště Přerov. Na programu jsou praktické letové a pozemní ukázky robotické techniky a to ve dvou blocích. V pátek 21. července v rámci expertní neveřejné části a v sobotu 22. července v rámci Dne letiště Přerov jako veřejná prezentace.

Průmyslové dny (dále jen „ID UAV/UGV“) navazují na již realizované semináře a průmyslové dny, které se uskutečnily v minulosti ať už formou odborných seminářů nebo formou statických a dynamických ukázek v rámci leteckých dnů a veletrhů (Den českého leteckého průmyslu 2016, Future Forces 2016, FOUR LOG 2017 apod.)

Průmyslový den

ID UAV/UGV budou probíhat formou workshopů s odbornými konzultacemi k možnostem řešení této problematiky ve vztahu ke specifickým požadavkům resortu Ministerstva obrany a Armády ČR. Předpokládá se účast dodavatelů, zástupců českého obranného průmyslu, kteří již realizovali rozsáhlé projekty v oblasti dodávek, výcviku a servisu zejména pro složky Integrovaného záchranného systému (Policii ČR a Hasičský záchranný systém).

Více informací včetně registrace naleznete zde.