SHARP LYNX 2014 – Hlavní část – den první - Tribunad potřebuje pomoc

Autor: npor. Petr Šochman

Fiktivní stát Tribunad je malá zemička nacházející se ve středu Evropy, obklopená čtyřmi sousedními zeměmi. V posledních deseti letech se v ní postupně zvyšovalo napětí mezi skupinami obyvatelstva různých náboženství. To se nepřímo projevilo na hospodářském vývoji v zemi. Vláda tak neměla dostatek prostředků na rozvoj a odměňování bezpečnostních sil, což již takto vyhrocenou situaci ještě zhoršilo. Vývoj tak nabral obdobný směr, jako v ostatních zhroucených státech, které bohužel až příliš dobře známe z reálného světa. Mučení, vraždy, výroba drog, atentáty s využitím nástražných výbušných systémů a další typicky kriminální činy byly na denním pořádku.

SHARP LYNX 2014 – Hlavní část – den první - Tribunad potřebuje pomoc

Nebylo proto překvapením, že se osudem Tribunadu zabývala OSN. Na základě rezoluce číslo 1423 byla spuštěna operace Trasfor. Do ní se zapojilo NATO a nasadilo vojáky. Síly Trasfor I měly za úkol obnovit integritu země a bojovat s různými skupinami vzbouřenců. Síly Trasfor II, nasazené v červenci loňského roku, v plnění tohoto úkolu v operaci na vynucení míru pokračovaly. Následovalo střídání silami Trasfor III, jejichž součástí je také NATO MNMPBAT s cílem vytvořit podmínky pro změnu statusu na operaci k udržení míru a předání úkolu silám Trasfor IV.

Podle posledních zpráv vykazuje nejvýznamnější známky povstalecké činnosti centrální a severní část Tribunadské provincie Magabu. Místní policie je bohužel zkorumpovaná a slabá a nedokáže organizovaným skupinám vzbouřenců čelit. Proto síly Trasfor III připravují spuštění operace Rigorous Blade, která začne zítra ráno.