SHARP LYNX 2014 – Hlavní část – den první - Tribunad potřebuje pomoc

Autor: npor. Petr Šochman

Fiktivní stát Tribunad je malá zemička nacházející se ve středu Evropy, obklopená čtyřmi sousedními zeměmi. V posledních deseti letech se v ní postupně zvyšovalo napětí mezi skupinami obyvatelstva různých náboženství. To se nepřímo projevilo na hospodářském vývoji v zemi. Vláda tak neměla dostatek prostředků na rozvoj a odměňování bezpečnostních sil, což již takto vyhrocenou situaci ještě zhoršilo. Vývoj tak nabral obdobný směr, jako v ostatních zhroucených státech, které bohužel až příliš dobře známe z reálného světa. Mučení, vraždy, výroba drog, atentáty s využitím nástražných výbušných systémů a další typicky kriminální činy byly na denním pořádku.

SHARP LYNX 2014

Nebylo proto překvapením, že se osudem Tribunadu zabývala OSN. Na základě rezoluce číslo 1423 byla spuštěna operace Trasfor. Do ní se zapojilo NATO a nasadilo vojáky. Síly Trasfor I měly za úkol obnovit integritu země a bojovat s různými skupinami vzbouřenců. Síly Trasfor II, nasazené v červenci loňského roku, v plnění tohoto úkolu v operaci na vynucení míru pokračovaly. Následovalo střídání silami Trasfor III, jejichž součástí je také NATO MNMPBAT s cílem vytvořit podmínky pro změnu statusu na operaci k udržení míru a předání úkolu silám Trasfor IV.

Podle posledních zpráv vykazuje nejvýznamnější známky povstalecké činnosti centrální a severní část Tribunadské provincie Magabu. Místní policie je bohužel zkorumpovaná a slabá a nedokáže organizovaným skupinám vzbouřenců čelit. Proto síly Trasfor III připravují spuštění operace Rigorous Blade, která začne zítra ráno.