Sharp Lynx 2014

Ve vojenském výcvikovém prostoru Březina se v následujících dnech uskuteční velitelsko – štábní cvičení mnohonárodního praporu Vojenské policie NATO (NATO MNMPBAT).

Sharp Lynx 2014

„Hlavním cílem cvičení bude sladění činnosti štábu mnohonárodního praporu a zvýšení interoperability,“ uvedl řídící důstojník cvičení plukovník gšt. Pavel Fejfar.

Ve funkci velitele NATO MNMPBAT se v ročních intervalech střídají vojenští policisté z jednotlivých zúčastněných států. V současnosti tak praporu velí podplukovník Mateusz Dadal (Polsko), který bude cvičící štáb řídit. Celkově bude do cvičení zapojeno 220 příslušníků Vojenské policie Česka, Chorvatska, Polska a Slovenska, a z toho 95 přímo cvičících.Kontaktní osoba

  • mjr. Mgr. Jan Čermák, Hlavní velitelství Vojenské policie, tel. 973 215 895, 602 649 735,
  • kpt. Mgr. Pavla Dostálová, Velitelství Vojenské policie Olomouc, tel. 973 401 228, 702 000 682.


Zpravodajství: